Skip to main content

2017-10-06 -

 

Blogginlägg

Rekryteringsguiden del 8: Före intervjun

Du har identifierat tre till fem kandidater som matchar kravprofilen – då är det dags att förbereda för intervjun. Att ha en strategi framåt, en strukturerad intervjuguide med relevanta frågor och disponera tiden rätt bäddar för ett lyckat möte.

Rekryteringsguiden del 8. Rekryteringsguiden del 8.

Hur förbereder jag inför intervjun?

Maria Widerberg, rekryteringsexpert, Lernia, svarar

Kravprofil

– För att matcha rätt kandidat med rollen bör du utforma en kravprofil, där det tydligt framgår vilka kvalifikationer som du tycker är viktiga och krävs för rollen. Hur ser en önskvärd profil ut? Vilken typ av kompetens, erfarenhet och utbildning efterfrågas. Ta även höjd för hur arbetsgruppen ser ut och vad företaget har för företagskultur och värderingar.

Intervjuguide

– Planera relevanta frågor som du vill ställa i en så kallad intervjuguide. Utgå från vad är det för roll som du ska rekrytera till och vilka kompetensområden som bör täckas in. Vilken typ av intervju vill du genomföra? Förutom inledande standardfrågor så kan det vara bra att utgå från 5-6 kompetensområden just för den specifika rollen. Fokus blir då på kompetenserna som är viktigast för rollen, en sk kompetensbaserad intervju. Exempel på kompetenser kan vara analys-, kommunikation-, ledarskaps- och samarbetsförmåga. Genom att ha strukturerade intervjuer där du ställer samma frågor till kandidaterna säkerställer du att kandidaterna får lika förutsättningar, det blir då en rättvis process och kvalitetssäkrat.

Frågeställningar

– Ställ öppna frågor och följ upp med följdfrågor, be kandidaten att utveckla sitt svar vid behov och be om exempel.

Exempel på kompetensbaserade frågor:

  • Ge exempel på ett stort projekt som du ansvarat för och varit med att organisera? Hur gick du tillväga? Vad blev resultatet?
  • Kan du ge exempel på då du senast var med om att förbättra ett arbetssätt? Hur gjorde du det? Vad ledde det till?
  • Beskriv ett tillfälle då du behövde fatta ett stort beslut på kort tid? Hur hamnade du i den situationen? Hur gjorde du för att lösa den situationen? Är det här ett typiskt sätt för dig att agera?

Gör en tidsplan

– För att få ut mesta möjliga av intervjun gäller det att ha en väl genomtänkt tidsplan, både för rekryteringsprocessen och en agenda för intervjusituationen. En lagom lång intervju kan vara mellan 30 och 90 minuter.

Läs på

– Det ger ett professionellt intryck att läsa igenom CV och personligt brev innan mötet. Finns det luckor i kandidatens CV? Notera det och be i så fall kandidaten att fylla i dessa. Vissa rekryterare kollar även upp kandidaten på sociala medier innan mötet.

Test och arbetsprover

– Fundera på om intervjun ska innehålla någon form av test, screenings-, begåvnings- och/eller personlighetstest. I vilket syfte görs testet? Ett test kan vara ett bra diskussionsunderlag och ska alltid utföras av någon som är certifierad och kan ge relevant feedback. Bestäm när i processen i så fall då testet ska genomföras. Bör intervjun även innehålla någon form av arbetsprov? Det kan röra sig om allt från att lösa uppgifter i en excelfil vid tillsättning av en administrativ tjänst till att be kandidaten ta fram en projektplan inför en reklamkampanj för ett marknadsföringsjobb.

Så förbereder du intervjun

  • Tidsplan och agenda för mötet
  • Förbered en intervjuguide med frågor som matchar rollen
  • Läs på om kandidaten