2017-11-06 -

 

Blogginlägg

Rekryteringsguiden del 9: Under intervjun

Intervjudagen är här och du vill få ut mesta möjliga av mötet med din kandidat. Genom att skapa en välkomnande atmosfär, vara väl förberedd och se till att ta reda på det du vill veta bidrar det till ett givande möte.

Rekryteringguidenf del 9.

Skapa rätt atmosfär

Hur genomför jag intervjun på bästa sätt? Maria Widerberg, rekryteringsexpert, Lernia, svarar:

– Kandidaten kan vara nervös och genom att välkomna kandidaten, erbjuda något att dricka och småprata lite inledningsvis, öppnar du upp för bra förutsättningar så att kandidaten kan känna sig trygg och respekterad. Inled gärna med någon positiv fras som att det är roligt att ses och att kandidaten har ett intressant cv. Se till att ha bokat ett tyst rum i förväg som ligger lagom avskilt så att ni inte blir störda. Undvik så långt som möjligt att två kandidater behöver möta varandra genom att ha tidsmarginal mellan intervjuerna eller genom att använda två rum.

Följ din plan och disponera tiden rätt

– Det finns flera sätt att börja intervjun på. Efter att du presenterat dig själv och din roll kan det vara bra att stämma av tidsram och upplägg med kandidaten och eventuellt berätta något om intervjuns struktur. Du kan därefter berätta om organisationen eller om rollen ni söker, du bestämmer ordningsföljden. Tänk igenom innan mötet vad du vill berätta om organisationen som både ger en säljande och ärlig bild av företaget och vad kandidaten kan förvänta sig. Håll en strukturerad intervju och följ din agenda. Utgå från din intervjuguide och förvalda kompetensområden, följ upp med följdfrågor och be kandidaten om exempel. Lämna utrymme på slutet för kandidaten att i sin tur ställa eventuella frågor. Avsluta gärna med att berätta vad som blir nästa steg i rekryteringsprocessen.

Du är ditt varumärke

– Det är viktigt att ge alla kandidater samma möjlighet att komma till sin rätt genom att ha ett professionellt och objektivt förhållningssätt. Du vill vara säker på att rätt kandidat matchas till rollen. En bra intervjuare är mentalt närvarande, lyssnar aktivt och är lyhörd. Fokus ska vara på kandidaten som får möjlighet att svara på frågorna. Tänk på att det är du som intervjuar som styr intervjun och ser till att tidsplanen hålls. Var uppmärksam på allt från ögonkontakt till kroppsspråk och vad kandidaten faktiskt säger. Håll din frågeteknik så effektiv som möjligt. Genom ditt sätt att vara representerar du företagets varumärke i form av att vara en attraktiv arbetsgivare.

Ta med rätt dokument

– Ha med dig intervjuguiden med frågorna och beta av dem så att du är säker på att du får med samtliga frågeställningar du planerat att ställa. Bra också om du har kandidatens cv och personliga brev framför dig, det är helt okej att gå tillbaka och bläddra i dessa. Ta gärna anteckningar under tiden.

Undvik känslan av förhör

– Var max två personer samtidigt som deltar i intervjun från företagets sida, är ni fler kan det bli obalans och kandidaten kan bli obekväm och få känslan av att förhöras. Däremot kan det alltid vara bra med ett extra par öron. Om ni är två som deltar under intervjun, prata ihop er innan och bestäm vilka roller ni ska ha, vem det är som leder intervjun framåt. Antingen kan ni turas om att ställa frågor eller att en är mer aktiv och ställer frågor och den andra är mer av en observatör som skjuter in någon fråga då och då.

Vilka deltar i rekryteringsprocessen

– Tänk igenom tidigt i rekryteringsprocessen vilka fler i organisationen som bör träffa kandidaten. En representant från personalavdelningen bör alltid vara med i rekryteringsprocessen och träffa kandidaten på en intervju och detsamma gäller för den som kommer att bli närmaste chef. Att ta med en medarbetare som gör ett liknande arbete som efterfrågas kan också vara bra då den personen bör kunna göra en bedömning om kandidaten kommer att klara av jobbet. Det öppnar också upp för att kandidaten kan ställa frågor direkt till medarbetaren om jobbet.

Lönefrågan

– Det kan kännas ovant att fråga kandidaten om förväntad lön. Se till att klara av frågan om lön så tidigt som möjligt i processen. Ställ frågan vid första mötet så att det inte i slutet av rekryteringsprocessen faller på att företaget inte kan matcha kandidatens löneanspråk. Glöm inte att fråga kandidaten om uppsägningstid så du vet när kandidaten tidigast kan tänkas börja jobba hos er.

Så genomför du intervjun

  1. Skapa en välkomnande atmosfär.
  2. Följ din intervjuguide.
  3. Se till att du tar reda på det du behöver veta för att kunna matcha rätt kandidat till rollen