2017-11-24 -

 

Blogginlägg

Därför ska du rekrytera nyexade studenter

Höstterminen närmar sig sitt slut och det innebär att ett helt gäng hungriga studenter snart är redo att tackla arbetsmarknaden. Att rekrytera en person som mer eller mindre saknar arbetslivserfarenhet kan kännas som en stor utmaning, men det finns även många fördelar.

Alla måste någon gång i livet gå igenom fasen att vara nyanställd på sitt första jobb utan erfarenhet om branschen. Linda Billstrand, regionchef på Lernia i Malmö, menar att det är bra att göra något "hundår".

– Det har visat sig att hårt enträget arbete är väldigt bra att ha i ryggen för att ha en grund och stabilitet som på sikt resulterar i faktiska kunskaper, erfarenheter och framför allt trovärdighet – en allt viktigare ingrediens för oss alla i en värld som snurrar allt snabbare, säger hon.

Det handlar om att jobba med mer grundläggande uppgifter och lära sig att förstå sin bransch.

– Om vi tittar på kandidater där det har gått lite för fort, som klättrar snabbt, så saknar de ofta andra bitar, vilket gör att de inte känner sig riktigt trygga och genuint trovärdiga, säger Linda Billstrand.

"Vi har inte tid att anställa en nyexad student"

Men då handlar det också om att denna grupp ska släppas in på marknaden. En vanlig invändning mot att anställa nyexaminerade är att upplärningen blir dyr och tidskrävande.

Om man som företag känner att det inte finns tid för ordentlig upplärning av en nyexaminerad person tror inte Linda Billstrand att lösningen per automatik är att anställa någon mer senior person.

– Alla nya medarbetare behöver en strukturerad och bra introduktion av både mjuka och hårda värden, och kan man inte prioritera det ska man kanske inte anställa alls för tillfället. Jag kan varmt rekommendera företag att kartlägga sina introduktionsprogram, kanske skiljer det sig inte så mycket beroende på vem man anställer och då kan man bredda sin rekryteringsbas med nyexaminerade.

Har man behov av att rekrytera så får man helt enkelt avsätta tid till introduktionen menar Linda Billstrand.

– Av respekt för samtliga inblandade och oavsett vilken typ av kandidat som tillträder tjänsten i slutändan – det handlar om att välkomna en medarbetare professionellt och på bästa tänkbara sätt.

Bjud på lite branschkunskap

Däremot tycker Linda Billstrand att det kan vara värt att ge den nyanställda som saknar branscherfarenhet lite extra matnyttigt vid introduktionen. Det kan handla om speciella villkor som gäller för den specifika branschen, konkurrentanalyser eller företagets egna konkurrensfördelar, samt reflektion över de hot, svagheter och utmaningar man som bolag möter.

– Det här är sånt som går att lära sig den hårda vägen, men det kan vara schyst att som arbetsgivare servera den nyanställda en del extra information, då får man ofta högre och snabbare utväxling själv. Personen kommer lättare in i arbetet och förstår branschen snabbare.

Hungriga och med nya ögon

En självklar fördel är å andra sidan att många nyutexaminerade kandidater har ett starkt driv och en vilja att ta till sig branschen.

– Den här hungern går att använda. Det vi uppfattar som utmaningar och problem kan någon med helt andra ögon komma in och se som en möjlighet och kanske till och med ha förslag på lösningar till, just eftersom man är ung och oförstörd och ser saker på ett annat sätt. I bästa fall smittar hungern av sig och befintliga medarbetare inspireras till att tänka nytt.

Har koll på beteendeförändringar

En annan fördel med nyexaminerade är förståelsen för den tekniska utvecklingen och de plattformar för system, program och sociala medier som gäller. Linda Billstrand menar att de också kan bidra med en förståelse för framtidens kunder.

– Nyexaminerade har värdefull kunskap om beteendeförändringar, de vet hur framtidens kunder vill bli behandlade. Den nya tekniken medför nya beteendemönster och där tror jag att det är stor skillnad på en som är 25 år och en som är 45 år, det här tenderar dessa kandidater att ha bättre koll på, säger hon.

En annan fördel är att arbetsgruppen blir starkare om den består av olika typer av individer.

– Det finns mängder av arbetslivsforskning som visar på att en mix av kompetenser, ålder, erfarenheter och kön genererar mer högpresterande team eftersom medlemmarna kompletterar varandra på ett värdefullt sätt, säger Linda Billstrand.

4 tips när du rekryterar en nyutexaminerad student

1. Be den nyutexaminerade och nyanställda personen att föra loggbok kring arbetsuppgifterna under det första året. Vad har fungerat bra? Vad finns frågor kring? Stäm av varje vecka och ta vara på de insikter som kommer fram.

2. Jobba med en professionell strukturerad introduktion. Allt från att det fysiska som dator och kontorsplats ska finnas på plats till att personen blir introducerad för arbetsplatsens kultur och de förutsättningar som råder för tjänsten.

Läs mer om onboarding här.

3. Utse en mentor, gärna en kollega. Här är det viktigt att tid avsätts och att det finns en plan för hur mentorskapet ska gå till.

4. Visa på hur möjligheterna ser ut för kompetensutveckling inom bolaget. Lyft fram konkreta exempel internt. "Här har vi Kalle, som började på kundtjänst. Idag är han avdelningschef".