2017-03-20 -

 

Blogginlägg

Revolutionen kommer med industri på beställning

Industri 4.0 är den industriella revolution som nu sveper över världen och förändrar hur vi tillverkar varor framöver. Vi ger dig en snabblektion i vad som döljer sig bakom begreppet.

Revolutionen kommer med industri på beställning. Revolutionen kommer med industri på beställning.

Först kom ångmaskinen, därefter elektriciteten och sedan elektroniken – tre tekniker som kom att revolutionera förutsättningarna för industritillverkning.

Nu är det digitaliseringen som driver på utvecklingen i det som kallas den fjärde industriella revolutionen. Den präglas av allt snabbare produktionscykler och styrs i allt högre grad av kundernas skräddarsydda önskemål.

Teknologisk transformation

Industri 4.0 är ett samlande begrepp för en rad teknologier och koncept, så som till exempel robotisering och självlärande system, för att skapa självorganiserande fabriker med högre effektivitet och lägre kostnader.

Det är också kopplat till det som kallas Internet of Things (IoT). Genom att industrin i allt högre grad kopplar upp sin produktion – vilket gör det möjligt för maskiner att kommunicera med andra maskiner som i sin tur pratar med slutprodukten – blir flexibiliteten i produktionen högre och omställnings- och ledtider kortare.

Den här utvecklingen kommer att leda till att framtidens fabriker blir allt mer beroende av samarbete, såväl inom företaget som med kunderna, enligt en analys från företaget PwC Strategy& och den som inte vill hamna ohjälpligt på efterkälken gör bäst i att omfamna ny teknologi som driver på utvecklingen, menar artikelförfattarna.

The Boston Consulting Group är ett annat företag som rapporterat om vad de ser som framtiden inom industrin. De trycker på att när maskiner och produkter är uppkopplade i IoT kommer det skapas väldigt stora datamängder och förmågan att analysera och dra slutsatser därifrån kommer vara nyckelfaktor för den som vill bli framgångsrik.

Färre arbetstillfällen, men mer industri i väst

Precis på samma sätt som när Spinning Jenny förändrade förutsättningarna för tygproduktion i England i mitten av 1700-talet och många jobb gick förlorade inom textilbranschen, ser många med oro på att den fjärde industrirevolutionen kommer att leda till att många arbetstillfällen försvinner.

Farhågorna stämmer med all sannolikhet, men samtidigt kan det paradoxalt nog för Sveriges del leda till att fler jobb stannar i landet. Behovet av att flytta sin produktion till låglöneländer minskar när produktionen inte blir lika beroende av mänsklig arbetskraft, enligt en bedömning av Fredrik Vernersson, rådgivare på revisionsbyrån PwC i en artikel i DN. Tvärt om, menar han, kan det snarare leda till en återindustrialisering av Sverige.

En avgörande faktor för om Sverige ska lyckas är förmågan att kompetensväxla. Det behövs mycket mer kunskap inom dataanalys för att framgångsrikt kunna använda kraften i Industrial Internet of Things, som är ett annat begrepp som används för att beskriva utvecklingen.

Ett exempel på hur Industri 4.0 kan vara en del i att återindustrialisera västvärlden är Adidas fabrik i Tyskland som drivs med hjälp av den nya tekniken.

Adidas tyska fabrik kan också ses som ett exempel på hur Industri 4.0 också kan beskrivas som industri på beställning. Här får kunderna unika skor tillverkade efter sina specifika mått och önskemål, och produktionen sker i allra högsta grad med hjälp av automatiserad teknik. Färre människor är anställda i fysiska produktionen, samtidigt som fabriken kräver medarbetare med högre kompetens inom både hård- och mjukvara för att fungera.