Skip to main content

2017-03-20 -

 

Blogginlägg

Rekryteringsguiden del 3

Lernia arbetar strukturerat med rekrytering helt enkelt därför att det ger bäst resultat. Nu delar vi med oss av vår kunskap i en serie inlägg som vi kallar Rekryteringsguiden.

Rekryteringsguiden del 3. Rekryteringsguiden del 3.

Fråga: När kan vi lösa rekryteringen själva?

Maria Arnell, Lernia, affärsstöd HR svarar:

Det finns företag som har kunskapen som krävs för att kunna genomföra en korrekt och framgångsrik rekrytering utan att ta hjälp av en extern rekryteringsfirma. Men trots befintlig kunskap är tid – eller snarare bristen på tid – det som oftast lägger krokben för framgångsrik rekrytering när den ska göras själv.

Till exempel stressar många på och går direkt på annonseringsfasen, istället för att börja med att lägga den nödvändiga grunden i form av behovsanalysen. Då missar man att på ett strukturerat sätt ta reda på vilken person och kompetens som behövs, både för att fylla det akuta behovet och mer strategiskt på längre sikt. Stress gör också att det är lätt att frestas till att ta genvägar, som att plocka fram en gammal annons och snabbt putsa upp uppgifterna utan att anpassa den för den specifika rekryteringen.

I vilka nätverk som de potentiella kandidaterna ska sökas är en annan fråga som det rekryterande företaget måste ställa sig. Om du sköter rekryteringen själv är det viktigt att ställa frågan om dina egna nätverk är tillräckliga? Eller når du bara de som redan liknar de du känner?

En annan utmaning är de rent administrativa. Fundera över vilka system ni har för att ta emot och besvara ansökningar. Det är viktigt att hantera alla sökande på ett professionellt sätt, även de som i slutändan inte kommer att få jobbet. De kan både fungera som en framtida rekryteringsbas och goda ambassadörer för ert varumärke om de hanteras rätt.

Svaret på frågan om när det är lämpligt att sköta rekryteringen själv, är alltså om ni har tillgång till både kunskap och tid för att hantera den på ett systematiskt sätt. Kostnaden för att anlita någon extern expert kan vägas mot vad det kostar att genomföra rekryteringen själv och riskera att den går snett.