2017-05-09 -

 

Blogginlägg

Svårt att få kandidater till jobben? Så vänder ni negativ trend till framgångsspiral

Ni tycker att ert jobberbjudande är bra och ändå får ni inte kontakt med rätt kandidater? Då kan det vara dags att byta ut kartan som ska leda fram till målet. Lernias expert visar vägen fram när ni fastnat i rekryteringsträsket.

Svårt att få kandidater till jobben? Så vänder ni negativ trend till framgångsspiral.

Målet kan vara klart definierat: hundra nya medarbetare ska anställas inom det närmsta året! Men när själva rekryteringen drar igång blir det snabbt tydligt att de sökande uteblir. Så vad göra?

– I det här läget är det dags att göra en granskning av den nuvarande situationen. Ni vet vilken destination till vill nå fram till – till exempel det antal personer ni vill anställa – men vad många missar är att göra en ordentlig bild av hur målgruppen som man vill nå faktiskt ser ut och hur de uppfattar er som arbetsgivare, säger Jesper Kennholt, projektledare på Lernia. Han har arbetat länge med att hjälpa kunder att vända en negativ rekryteringsspiral och har kommit fram till ett antal steg som bör genomföras för att lyckas:

Omvärldsanalys

– Kunden har ofta en bild av vilka personer som borde vilja söka en av deras tjänster och vad som attraherar dessa, men rätt ofta stämmer den bilden faktiskt inte. Därför är det viktigt att våga ta reda på vad som verkligen är fakta om målgruppen, snarare än tro och tyckande, säger Jesper Kennholt.

– När väl fakta är insamlad är det möjligt att formulera en hypotes kring vilka som skulle vilja ha jobben ni erbjuder och hur det ni bäst når fram till dessa.

Välja väg och välja bort

Nästa steg handlar om att välja strategi, budskap och vilka kanaler som ska användas för att nå målgruppen. Att koppla samman HR och marknadsavdelning är viktigt i den här fasen, så att de olika kompetenserna inom rekrytering och marknadsföring jobbar mot samma mål.

– Genom att peka på hur affärskritiskt det är att kunna rekrytera rätt personal blir det enklare att få olika delar av den egna organisationen att samarbeta, säger Jesper Kennholt och tillägger att med hjälp av digitala verktyg blir det sedan också lätt att nischa sig ytterligare, för att arbeta både kostnadseffektivt och målinriktat.

– Genom att arbeta medvetet med hur annonser ska visas i olika kanaler minskar också risken för budskapskrockar med annan kommunikation från företaget.

Trimma motorn för att nå rätt kandidater

Utifrån den karta som ritades upp under den inledande undersökningsfasen skapas en persona – en genomsnittlig bild av kandidaten – som gör det lättare att ta fram engagerande kommunikation.

– När du vet vem din drömkandidat är, vet du också hur lång väg du har att gå för att kunna nå fram till den personen med just ditt budskap. Det avgör hur du ska utforma din motor för kampanjen och vilka steg du måste ta i form av kännedom, aktivering och konvertering. Genom att använda dig av rätt kanal för rätt målgrupp, påverkar du också motoraccelerationen. Din målgrupp kanske måste fångas in med en film och sedan presenteras för ett enkelt formulär för att ta steget till ansökan, säger Jesper Kennholt.

Släpp inte styrspaken

Eftersom arbetshypotesen om vem som är din målgrupp och hur du når den på bästa sätt är baserad på fakta, ökar chansen för att lyckas nå målet. Men det betyder inte att det går att luta sig tillbaka och bara passivt se på, medan kampanjen rullar.

– Att vi på Lernia är framgångsrika i vårt rekryteringsarbete hänger till stor del samman med att vi jobbar med flera olika koncept parallellt och alltid mäter våra marknadsinitiativ löpande. På så sätt kan vi göra förändringar när vi ser att det behövs, utan att tappa fart mot målet. Det är så vi uppnår resultat, säger Jesper Kennholt.

Så – genom att ta dessa steg ökar chansen att vända en negativ trend med uteblivna kandidater till framgångsrik rekrytering.