2017-05-09 -

 

Blogginlägg

Inkubatorn vässar affären

Den globala trenden med storbolag som startar en inkubator för att knyta unga innovationsföretag närmare till sig, har nu nått Sverige. Det kan förutom nya affärsmöjligheter även ge en skjuts för framtida rekryteringar.

Inkubatorn vässar affären. Inkubatorn vässar affären.

Målet med en företagsinkubator är att främja och underlätta nystartade företags väg mot tillväxt och lönsamhet. Inkubatorerna är ofta kopplade till universitet eller högskolor och ger dig en bra miljö att utvecklas och växa i, men det senaste året har även flera svenska storföretag valt att satsa på inkubatorer.

Förra året kungjorde Telia sina planer på sin startupinkubator Division X, som ska ha fokus på investeringar inom Internet of Things, e-hälsa och analysverktyg. De kommer också att inleda ett samarbete (http://digital.di.se/artikel/telia-letar-techbolag--startar-ny-investeringsarm) med Ericsson för startupföretag.

Även AB Volvo och Volvo Cars har meddelat att de ska starta en inkubator för uppstartsföretag, framför allt företag som jobbar med ny produktionsteknik och digitala verktyg. Enligt en artikel i Ny Teknik kommer inkubatorn att skilja sig från många andra genom att AB Volvo och Volvo Cars placerar all sin egen forskning och utveckling inom det nya teknikområdet i samma lokaler. På så sätt skapar de nära kontakt mellan de egna utvecklarna och startupförtagen.

Förutom att de svenska företagen med hjälp av sina inkubatorer skapar bättre förutsättningar för att hitta nya affärsmöjligheter, kan inkubatorerna också bidra till att förbättra deras varumärke som arbetsgivare. Ett stort företag kan med hjälp av uppstartsföretagen förmedla en bild av sig själva som nyskapande, som kan tilltala de som tvekar inför att ta anställning hos ett större företag.

När kampen om talangerna hårdnar allt mer kan det tala för att fler svenska storföretag startar upp egna företagskuvöser – för att öka sitt anseende som arbetsgivare, både internt och externt.