2017-05-09 -

 

Blogginlägg

Framgångsrik rekrytering i en digital tid

Tiden då ett företag kunde kontrollera allt som sägs på nätet är förbi. Det innebär att arbetet med employer brandning är ännu viktigare – och möjligheterna att sprida sitt budskap har faktiskt blivit ännu fler.

Framgångsrik rekrytering i en digital tid. Framgångsrik rekrytering i en digital tid.

Dagens arbetsgivare verkar i en transparent tid, där både medarbetare och kunder snabbt kan sprida sitt budskap till omvärlden om hur de upplever en organisation. Trenden går mot att arbetssökande litar mer på personliga berättelser från vänner och bekanta, än vad som sägs i reklamkampanjer och annonser.

Det innebär att det finns stora möjligheter för arbetsgivare att använda sina medarbetare som ambassadörer för att stärka företagets varumärke som arbetsgivare. Många menar att det finns stora vinster med att ta digitala verktyg till hjälp för att utveckla sitt arbetsgivarvarumärke och att employer branding är ett av de starkaste verktygen ett företag kan använda sig av för att vinna framgång i kriget om kompetensen som pågår just nu.

Trots det pekar bland annat en studie från konsultfirman Hammer & Hanborg på att många fortfarande saknar en digital strategi som inkluderar employer branding.

Välkomna fler kanaler

Så hur kan man tänka kring det nya, digitala värld vi lever i? Henrik Bylund, marknadskoordinator på Lernia menar att bara för att arbetsgivaren har förlorat monopol på kommunikationen, innebär det inte att ett företag inte längre kan påverka sitt employer brand.

– Istället för att krampaktig försöka behålla kontrollen över varumärket, genom att till exempel begränsa vad medarbetare får säga eller sprida i sociala medier, är det bättre att släppa tyglarna fritt för de anställda och se fördelarna med den nya tid vi lever i. Till exempel öppnar de digitala kanalerna nya vägar för att hitta rätt kandidat. Arbetet med employer braning är minst lika viktigt i dag, det måste bara göras på andra sätt, säger Henrik Bylund och ger några exempel på hur det kan göras:

– Ta fram innehåll och historier som speglar er verklighet, även om det just är de positiva sidorna ni väljer att lyfta snarare än det som ni brottas med. Gör det enkelt att ställa frågor och få en bild av hur det är att arbeta hos er. Och var inte rädd för kritik, som ofrånkomligen kommer att komma ibland. Alla vet att inget företag är perfekt, men genom att bemöta även kritik på ett lyhört och konkret sätt kan man vända även svårigheter till något som är gynnsamt för varumärket på sikt, säger Henrik Bylund och avslutar med att ge tre tips för digital employer branding:

1. Se till att varje medarbetare förstår sin roll processen att forma hur andra uppfattar företaget. Uppmuntra de anställda att dela med sig av hur det är att arbeta hos er och vilka kompetenser ni behöver för att utvecklas vidare. Det är inte bara ett sätt att attrahera nya medarbetare, utan förstärker också känslan av att arbeta i en attraktiv organisation, vilket bidrar till att behålla redan befintliga medarbetare.

2. Analysera vilka kanaler som bäst gynnar er rekrytering och lägg tid på att skapa innehåll som passar den plattformen. Ta noga reda på vilka digitala kanaler era potentiella kandidater använder sig av och hur de kommunicerar.

3. Våga vara öppen i en transparent tid. Utarbeta en strategi för att kunna hantera även kritik på ett respektfullt och konstruktivt sätt, eftersom det inte längre går att bara kommunicera framgångsberättelser. Allt kommer fram på nätet, men allt går också att bemöta på ett sätt som gynnar företagets employer brand på sikt