2017-06-19 -

 

Blogginlägg

Säkra jobbet för dina sökande med certifiering

Drygt vart fjärde företag anger att svårigheterna att rekrytera har lett till att en planerad expansion förhindrades, enligt Svenskt Näringsliv och kompetensförsörjning är en brännhet fråga för svensk arbetsmarknad.

Säkra jobbet för dina sökande med certifiering. Säkra jobbet för dina sökande med certifiering.

Säkrad kunskap grund för expansion

– Validering och certifiering av kunskap är ett sätt för industrin att dels gemensamt synliggöra sina behov av kompetens, dels visa vilken dold kompetens som redan finns inom ett företag och som därmed kan användas för att stärka konkurrenskraften inför framtida satsningar, säger Karin Thapper, ansvarig för kompetensförsörjning på bransch- och arbetsgivarorganisation Livsmedelsföretagen.

Hon är bland annat engagerad i utvecklingen av branschvalideringsverktyget Industriteknik Bas och verkar för fler samordnade försök att göra det tydligt vad industrin behöver för kunskap.

Gemensam bild underlättar matchning

Certifieringar, till exempel inom svets eller el, har varit ett sätt för branscher att enas om en tydlig kravspecifikation, som underlättar för exempelvis Arbetsförmedlingen att hitta de kandidater som företagen efterfrågar.

– Med en gemensam bild av vad ett jobb kräver blir det lättare att rekrytera, konstaterar Karin Thapper.

I sin roll på Livsmedelsföretagen samarbetar hon mycket med andra aktörer inom processindustrin, till exempel företrädare inom kemi- och läkemedelsbranschen.

– Att validera någons befintliga kunskap och komplettera med det som saknas för att nå certifiering/bevis är extremt kostnadseffektivt för både samhället och företagen, säger Karin Thapper.

Öka attraktionskraften

Certifiering har också använts för att öka attraktionskraften inom ett yrke och säkra kvaliteten, varav det sistnämnda är det främsta skälet till att försäkringsbranschen driver på utvecklingen.

– Att välja en certifieringsutbildning kan för den som söker jobb kan vara ett sätt att hitta rätt i utbildningsdjungeln och ett försök att hitta garantier för att det är en branschnära utbildning, säger Amelie von Zweigbergk, samhällspolitisk chef på arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen

Validering och certifiering kan också vara gynnsamma vägar framåt för att få nyanlända svenskar in på arbetsmarknaden:

– Validering är ett jättebra sätt att snabbt få papper på vad man kan och vad man behöver lägga till för att kunna få ett jobb. En person som valideras mot till exempel svets eller CNC kan sedan snabbt hoppa över ribban för en certifiering eller se till att skaffa den utbildning som behövs som komplement.

"Att validera någons befintliga kunskap och komplettera med det som saknas för att nå certifiering/bevis är extremt kostnadseffektivt för både samhället och företagen."

Certifiering gör individer attraktivare på arbetsmarknaden

  • Enligt Svenskt Näringsliv misslyckas 1 av 5 rekryteringar inom industrin.
  • Det vanligaste skälet till att företagen har haft svårt att rekrytera är att de upplevt brist på personer med rätt yrkeserfarenhet.
  • Med hjälp av validering och certifiering kan fler personer komma i fråga för arbete inom industri. Rätt utbildning och certifiering gör individen anställningsbar och matchas enklare mot arbetsgivarnas efterfrågan.