2017-01-16 -

 

Blogginlägg

Så ökar ett bra arbetsklimat företagets ekonomiska resultat

Att ta väl hand om sina anställda är inte bara sund personalpolitik – det ökar också möjligheten till lönsamhet, visar undersökningar. Därför går medarbetarnöjdhet och goda kundrelationer hand i hand på Lernia.

Så ökar ett bra arbetsklimat företagets ekonomiska resultat. Så ökar ett bra arbetsklimat företagets ekonomiska resultat.

Det svenska undersökningsföretaget Netsurvey har tagit avstamp i forskning från Harvard Business School som visar hur lönsamhet påverkas av hur väl medarbetarna trivs med sitt arbete. Netsurveys nyligen genomförda studier visar hur ett bra arbetsklimat, engagerade medarbetare och gott ledarskap är några av nyckelfaktorerna för företag som uppnår positiva resultat och tillväxt.

– Att visa på dessa samband gör det lättare att investera i ledar- och organisationsutveckling när man ser vilken påverkan medarbetarnas engagemang och chefernas ledarskap har på företagets resultat, ända ner på sista raden, säger Stefan Wikström, vd på Netsurvey.

Nöjda konsulter

Joakim Whitefield är regionchef på Lernia i Göteborg och har egen erfarenhet av det som Netsurveys undersökningar visar. Hur medarbetarna trivs är en avgörande faktor för att kunna uppnå en långsiktigt lönsam verksamhet med nöjda kunder.

– Jag vill att mina medarbetare ska ha driv och kreativitet och jag vill att de ska känna engagemang för sitt arbete. För att lyckas uppnå det, måste jag skapa bra arbetsförutsättningar, vilket i sig också skapar en effektivare organisation. Därför är det glädjande att våra medarbetarundersökningar visar att våra konsulter visar ett högre tal för nöjdhet än branschgenomsnittet. Det påverkar absolut hur våra kunder ser på oss på Lernia, säger Joakim Whitefield.

Han har tidigare arbetat på andra företag inom bemanningsbranschen och tror att det är en stor konkurrensfördel att hans konsultkollegor i dag upplever att Lernia till hundra procent lever upp till sina värderingar.

– Det gör oss attraktiva för både konsulter och arbetsgivare, som vill anlita oss därför att de vet att vi har ett starkt varumärke.

Joakim Whitefield menar också att det är viktigt att arbeta med en lyhördhet för konsulternas egna önskemål om utveckling. På så sätt kan man minimera kostsamma rekryteringsprocesser.

– Det är en av anledningarna till att vi lägger stor vikt vid matchningen mellan varje konsult och kundföretag.

Joakim Whitefields 3 tips för nöjda medarbetare

  • Visa medarbetarna möjligheterna till utveckling, både inom den nuvarande yrkesrollen och inom organisationen.
  • En tydlig kommunikation mellan chef och medarbetare är viktig. Det skapar förutsättningar för den enskilde individen att kunna ta eget ansvar, i strävan att uppnå målen för arbetet.
  • Arbeta med ett tillgängligt ledarskap. Slå vakt om regelbunden och lyhörd återkoppling mellan chef och medarbetare.