2017-02-09 -

 

Blogginlägg

Se rekryteringen som ett hantverk

När en vd eller annan strategiskt viktig roll ska tillsättas, används ofta ett assessment center för att analysera kandidaten. Men det finns också fördelar med att använda delar av samma systematik – utan att betala för den dyra helheten.

Se rekryteringen som ett hantverk. Se rekryteringen som ett hantverk.

Det finns några begrepp inom rekryteringsvärlden som är laddade med mer än bara ordens bokstavliga betydelse. Assessment center är ett sådant. Förutom att begreppet står för en samlad utvärdering av en kandidats förmåga att lyckas i en viss roll, har det nästan fått ett mystiskt skimmer över sig. Det är också oftast en kostsam procedur – i form av tid och pengar – som därför inte kan användas i alla rekryteringssammanhang.

Men det finns många fler rekryteringar som skulle kunna vinna på att använda sig av den systematik som finns i ett assessment center, menar Magnus Bergqvist, produktchef på Lernia.

– I grunden handlar det om att alltid arbeta med en strukturerad rekryteringsprocess för att nå ett gott slutresultat. Om du rekryterar själv är risken stor att du förlitar dig allt för mycket på magkänslan och att det är den, istället för fakta, som avgör vem som i slutändan får jobbet. Det är till exempel visat i flera studier att attraktiva människor lättare får jobb. Rekrytering är ett hantverk, där inte fördomar eller magkänsla ska avgöra vem som får jobbet, säger Magnus Bergqvist.

Struktur för bättre slutresultat

När en rekryterare på Lernia ska göra en lämplighetsbedömning av en kandidat, kan hen använda sig av flera olika verktyg utöver cv, intervjuer och referenstagning. Till exempel validerade personlighets-, färdighets- och begåvningstest, precis som i ett assessment center, fast i en mer djupgående form.

Det finns många olika vägar att gå för att utvärdera en person. Men Magnus Bergvist önskar att fler får upp ögonen för vad en strukturerad rekryteringsprocess betyder för slutresultatet: det är både ett sätt att få tag på rätt kandidat och att undvika kostsamma felrekryteringar.

– Det finns fortfarande en stor tilltro till exempelvis referenstagning, samtidigt som det är visat i forskning att det inte har ett särskilt högt värde när det kommer till hur du ska värdera en persons förmåga att utföra en viss uppgift i jämförelse med andra urvalsmetoder. Jag skulle verkligen vilja slå ett slag för den enkla varianten av assessment i fler nyckelroller än vad som görs i dag.

Fördelen med att satsa på strukturerad utvärdering

  • Assessment betyder utvärdering och står inom rekryteringsvärlden för de verktyg som kan användas för att analysera en kandidats potential för att framgångsrikt klara av ett uppdrag.
  • Assessment-verktygen är till exempel personlighetsanalys, färdighetstester, motivations- och drivkraftsanalyser, men kan även vara något så grundläggande i ett rekryteringssammanhang som en intervju.
  • Ett assessment center är en systematisk sammanställning och användning av de utvärderingsverktygen i ett gemensamt center, för att kunna förutspå huruvida en person kommer vara framgångsrik i en specifik roll.

Att kunna förutspå hur goda chanser en kandidat har att lyckas med ett uppdrag är inte magi, utan hantverk. Det är därför Lernia alltid arbetar strukturerat för att utvärdera en kandidat – oavsett om det sker med hjälp av ett assessment center eller på andra, mer kostnadseffektiva sätt.