Skip to main content

2017-02-09 -

 

Blogginlägg

Rekryteringsguiden, del 2

Lernia arbetar strukturerat med rekrytering helt enkelt därför att det ger bäst resultat. Nu vill vi dela med oss av vår kunskap genom vår rekryteringsguide.

Rekryteringsguiden, del 2. Rekryteringsguiden, del 2.

Fråga: Varför är kravprofilen nyckeln till framgång i en rekryteringsprocess?

Linda Billstrand, t.f. regionchef Lernia, svarar:

Även om en kravprofil skiljer sig åt beroende på vilken tjänst som ska tillsättas, handlar den i grunden alltid om att ställa de frågor som behövs för att identifiera vem ni faktiskt söker, vilka kompetenser som är kritiska för att kunna klara av arbetsuppgifterna och vilka som bara är mer önskvärda att ha.

En väl genomförd kravprofil kan jämföras med ett navigationssystem som stödjer alla inblandade under hela processen – och fungerar som en sorts garant för att processen sköts, strukturerat, metodiskt och objektivt.

Många gör misstaget att de hoppar över steget med att göra en kravprofil. De går direkt på arbetet med att skriva en attraktiv annons. Risken är då stor att de antingen formulerar sig för säljande, i förhållande till vad de i slutändan faktiskt kan erbjuda kandidaterna, eller missar att kommunicera de faktiska kompetenskraven som är nödvändiga för att klara av arbetet. Eller så ställer de för höga krav, som sorterar bort kandidater som skulle kunna vara lämpliga för tjänsten.

En kravprofil är ett sätt att skapa en realistisk bild av hur den önskade kandidaten ska se ut. Jag brukar fråga mina kunder vad som är need to have och nice to have när vi arbetar fram en kravprofil. Önskelistan tenderar många gånger att vara väldigt lång och orealistisk. Det är viktigt att alla är överens om vad som efterfrågas för att nå fram till ett lyckat resultat i slutändan och där fungerar kravprofilen som ett slags styrdokument och checklista: Är vi på rätt väg? Söker vi efter det som vi verkligen efterfrågar? Risken att rekryteringen sköts med magkänslan minskar avsevärt om en gedigen kravprofil är upprättad och följs upp under processens gång. De frågor som ställs och besvaras i den inledande fasen kan till exempel hjälpa till att snabbt sortera bort de som inte uppfyller ett absolut krav, som exempelvis B-körkort, eller hjälpa till att värdera två slutkandidater som framstår som lika kompetenta.

Allt hänger ihop! En strukturerad kravspecifikation lägger den första stenen på vägen fram till en lyckad rekrytering.

/Linda Billstrand, t.f. regionchef Lernia