2017-02-09 -

 

Blogginlägg

Gig-ekonomin förändrar spelreglerna

Trenden med tillfälliga jobbinsatser – gig – istället för fasta anställningar omformar just nu arbetsmarknaden. Vi ger dig en snabblektion i vad som döljer sig bakom begreppet.

Gig-ekonomin förändrar spelreglerna. Gig-ekonomin förändrar spelreglerna.

Enligt en studie från konsultbolaget McKinsey kan mellan 20 och 30 procent av arbetskraften i USA och Europa definieras som gig-arbetare. Det är personer som har en hög grad av självständighet i sitt arbete, får betalt per uppdrag eller försäljning och som har kortvariga relationer med sina uppdragsgivare. Med andra ord – motsatsen till medarbetaren som belönas med en guldklocka vid pensionen efter lång och trogen tjänst.

I dag har allt fler arbetsgivare ett behov av flexibilitet i sin kompetensförsörjning och drar därför ner på fasta tjänster till förmån för till exempel konsulter från bemanningsföretag. Men gig-ekonomi-trenden drivs också i stor utsträckning av arbetstagarna själva. Allt fler söker sig bort från fasta anställningar, till förmån för den friare tillvaron som frilansare.

Antalet företag i Sverige utan anställda har ökat med cirka 500 000 de senaste 20 åren, enligt Insightlab, som arbetar med omvärldsbevakning inom HR-frågor. Enligt deras rapport Den nya arbetsmarknaden kommer det här att ställa nya krav på arbetsgivare. De menar att om bemanning av verksamheter tidigare handlade om att knyta till sig kompetens långsiktigt för framtida behov, handlar det i dag allt mer om att knyta till sig kompetens som behövs just nu. HR-funktionen kommer att bli alltmer av en casting-funktion liknande den i filmindustrin. Men det innebär för den skull inte att det bara handlar om att kunna locka kompetens utifrån på ett smart sätt, utan att även ha koll på den kompetens och potential som finns internt, för att kunna matcha när allt fler arbete sker i projektform.

Enligt den amerikanska tidningen The Wall Street Journal är det inte bara inom branscher med jobb som inte kräver lång utbildning, som till exempel taxivärlden, som den här typen av flexibla anställningsformer växer. Det sker även en ökning inom högkvalificerade yrken, som till exempel inom juridik och IT. Det är också inom den högkvalificerade arbetskraften som bemanningsföretag förväntar sig den högsta tillväxten av flexibelt anställda. Det innebär att allt fler organisationer måste börja ta gig-ekonomins framväxt på allvar, när trenden fortsätter att växa.

Här kan du läsa tidningen Chefs checklista för hur du ska rekrytera i den nya gig-ekonomin.