Skip to main content

2017-08-11 -

 

Blogginlägg

Rekryteringsguiden del 6: Urval

Många ansökningar efterfrågar de flesta, men att sedan hitta kandidaterna att gå vidare med kan vara tufft. Och omvänt kan för få ansökande till en tjänst vara ett minst lika stort problem. I Rekryteringsguiden fortsätter Lernia att tipsa om hur du bäst hanterar utmaningarna i jakten på nästa medarbetare.

Rekryteringsguiden del 6: Urval Rekryteringsguiden del 6: Urval

Fråga: Hur arbetar jag bäst med urval av kandidater?

Sally Alverstrand, leveransansvarig på Lernia svarar: När jag svarar på frågan förutsätter jag att urvalsarbetet görs utifrån en ordentlig kravprofil som tagits fram sedan tidigare – så att ni verkligen vet vilka kriterier ni ska göra urvalet utifrån. Annars kan jag tipsa om att läsa artikeln kravprofilens syfte i ett tidigare avsnitt av Rekryteringskolan.

Systematisera läsningen

När ansökningarna kommer in börjar urvalsprocessen genom att jämföra kandidaternas kompetens mot kravprofilens lista över skall-krav och meriterande egenskaper. Det är ett första steg mot att kunna sortera upp ansökningarna, med toppkandidater i en hög, potentiella i en annan och en tredje där de som inte uppfyller kraven alls hamnar.

Noggrann start

För att hålla ordning på alla ansökningar kan det vara bra att markera ansökningarna efter hur väl de matchar mot kraven. Skriv in dina kommentarer i anslutning till läsningen av cv och personligt brev. Genom att arbeta systematiskt från början spar man mycket tid, särskilt om det är en stor mängd ansökningar som ska sållas. Rangordning skapar ordning och reda i urvalsprocessen.

Spar tid med rutin

Skapa en rutin för att bekräfta att ni mottagit ansökan, så slipper ni lägga tid på att besvara frågor kring detta, men var inte för snabb med att tacka nej till kandidater. Även om ni har turen att sitta med en stor hög med toppkandidater kan de komma att tacka nej till tjänsten ni erbjuder. Då kan ni behöva gå vidare med även de som hamnat i högen med mindre intressanta ansökningar.

Se de gömda guldkornen

Det är inte alla förunnat att få många ansökningar till en utlyst tjänst. Då är det extra viktigt att ha ett öppet sinne i urvalsprocessen. Om den som söker inte möter upp mot skallkraven är det dags att fundera på om kraven kan sänkas och istället hålla utkik efter tecken på om det finns kandidater som kan läras upp på jobbet. I många fall kan det vara viktigare att hitta en person med rätt inställning som ni själva kan kompetensutveckla, än att lägga allt för stor energi på att leta efter någon som redan kan allt ni efterfrågar.

Tre tips för en lyckad urvalsprocess:

  1. Skapa en tydlig process för hur ni ska arbeta med rekrytering – från att behovet uppstår till att kandidaten blir er nya medarbetare.
  2. Börja urvalet med fokus på kompetens snarare än form. Öppet sinne är A och O. Gör ett första urval generöst, i nästa vända kan sållningen ske mer kritiskt.
  3. Ta hjälp av en lämplig kollega som är insatt i kraven för tjänsten efter det första urvalet. Det kan hjälpa till att hitta potentialen hos kandidater som kan missas vid en första anblick.