2017-08-11 -

 

Blogginlägg

Karriärerbjudandet som får oss att stanna – eller dra vidare

Det råder ett krig om kompetens och arbetsgivare som är måna om att behålla sina stjärnmedarbetare bör ta en ordentlig funderare kring vad de kan erbjuda. Det finns faktorer som kan göra skillnaden mellan vinst eller förlust i kampen om framtidens anställda.

Karriärerbjudandet som får oss att stanna – eller dra vidare. Karriärerbjudandet som får oss att stanna – eller dra vidare.

Att guldklockan är passé och lojaliteten död är en slutsats som många drar angående trenderna som präglar dagens arbetsmarknad. Men den analysen bygger på ett felslut, menar Ulrika Spåls, direktör för operativ effektivitet och HR på Lernia.

– Jag tror inte att lojaliteten har försvunnit, men till skillnad från tidigare är dagens arbetstagare lojal mot sig själv och de egna drivkrafterna, snarare än en arbetsgivare. Generellt kan man säga att den främsta drivkraften på dagens arbetsmarknad handlar om personlig utveckling, inte lön.

Hitta målgruppens drivkraft

Konsekvensen av detta är att varje arbetsgivare måste fundera kring hur målgruppen ser ut där de vill söka sin framtida kompetens och vilka utvecklingsmöjligheter de kan erbjuda den gruppen.

– Trenden att många efterfrågar utveckling i form av ökat förtroende och handlingsmandat sker parallellt med att allt färre vill ta ett chefsansvar. Det kan låta motsägelsefullt och innebär att arbetsgivare måste börja tänka nytt när det gäller team och organisation, genom att titta på annorlunda lösningar som till exempel delat ledarskap.

– Utvecklingen har gått från att chefen först skulle vara specialist, sedan generalist och i dag coach. Exakt vad nästa steg i utvecklingen innebär vågar jag inte säga mer om än att jag tror att det kommer att bli både ännu mer spännande och utmanande att vara chef i framtiden.

Flexiblast vinner

I samma anda som kravet på ständig utveckling kommer trenden med att allt fler byter arbetsgivare allt oftare eller väljer att arbeta som egenföretagare med kortare konsultuppdrag snarare än fast anställning. Det innebär att företagskulturen i framtiden kommer att bli ännu viktigare för att kunna attrahera rätt arbetskraft.

– Även den som jobbar temporärt måste känna sig välkommen och inkluderad.

Framtidens attraktiva erbjudande

Att säga exakt vilka erbjudanden och förmåner som attraherar framtidens kompetens är omöjligt, menar Ulrika Spåls. Däremot går det att skissa upp fem faktorer som kan göra skillnad mellan vinst och förlust i kompetenskriget:

  1. Erbjuder en arbetsgivare tillräckligt med utveckling är många beredda att kompromissa med annat, men det är viktigt att ta reda på vad utveckling betyder för olika människor. Någon vill lära sig nya saker, någon annan vill få större ansvar. Med en stabil arbetsprocess som bas blir det lättare att möta olika förväntningar på utveckling.
  2. Hitta meningen med (livet) jobbet. Allt fler ser arbetet som något som förutom att betala mat och hyra, även ska bidra till någonting meningsfullt utöver kronor och ören. Fundera kring vad ert företags verksamhet kan kopplas till, utöver kärnverksamheten. Hur tar ni ansvar?
  3. Allt fler vill kunna påverka och styra sin egen tid, så väl privat som på arbetet. Genom att lägga en standardiserad grund för hur arbetet ska läggas upp, blir det enklare att låta arbetstagarna påverka hur och när arbetet ska genomföras. Här kommer även digitaliseringen att vara en stor möjlighet och möjliggörare.
  4. Gör det enkelt. Vilka förmåner som attraherar varierar utifrån yrkesgrupp, vissa tycker att märket på tjänstebilen är viktigt, andra ser det som poänglöst. En trend som spänner över de flesta yrkesgrupper är dock att hållbarhet och hälsa ses som viktigt och därför kan en satsning på friskvård fortfarande vara ett gott erbjudande. Nyckeln är att det ska vara enkelt för arbetstagaren att sköta sitt liv och ett färdigt avtal med till exempel en städleverantör kan ses som attraktivt.
  5. Sist, men definitivt inte minst: förstå vem du vill attrahera och anställa. Kraven skiljer sig mellan stad och land, gammal och ung. Genom att vara lyhörd för vilka drivkrafter er målgrupp har ökar ni chanserna att bli framgångsrika.