2017-04-18 -

 

Blogginlägg

Rätt rekrytering kan göra företaget kundfokuserat – på riktigt

Kunden i fokus? Nästan alla svarar ja på den frågan, men långt ifrån alla lever upp till det målet på allvar. Läs expertens tips om hur du kan se skillnad mellan äkta och falskt kundfokus – och vad du kan göra för att lyckas ändra riktning om du hamnat fel.

Rätt rekrytering kan göra företaget kundfokuserat – på riktigt. Rätt rekrytering kan göra företaget kundfokuserat – på riktigt.

Som utomstående är det lätt att känna igen ett företag som verkligen arbetar målmedvetet för att göra sina kunder nöjda, men de är mer sällsynta än man kan tro. Kundserviceexperten Shep Hyken menar att många företag istället ägnar sig åt den interna organisationen hellre än kunden.

I sin blogg listar han skillnader mellan äkta och påklistrat kundfokus, där han bland annat lyfter fram vikten av att medarbetare får ta egna beslut som kan gynna kunderna och att rekrytering utifrån kultur är viktigare än tekniska färdigheter, för att kunna uppnå sant kundfokus.

Byt fråga för nytt perspektiv

Ulla Gustafsson är försäljningschef på Lernia och håller med om Shep Hykens analyser kring vad som gör att ett företag kan ge sina kunder god service så att den upplevs genuin av kunderna.

– Bra kundservice tror jag börjar med förståelsen för att det är människor vi har att göra med och att alla måste mötas med samma grundläggande respekt. Det betyder inte att god service alltid är det samma som att ge kunden rätt i alla lägen. Men det måste alltid finnas en genuin vilja att förstå kundens behov och ambitionen att lösa problem.

Ett tips är att sluta besvara frågan vad företaget gör och istället hitta svaret till varför man gör det:

– Genom att ställa sig frågan varför jag gör ett visst jobb blir det tydligare vad det är vi brinner för, vad vi faktiskt vill erbjuda våra kunder. Att våra utbildningar leder till att någon kan få ett jobb, det är svaret på varför jag tycker att mitt jobb är viktigt. Vet jag varför mitt jobb är viktigt kan jag också förmedla den känslan till kunden.

3 skillnader mellan äkta och påklistrat kundfokus:

1. Rekrytering

Ett företag som förstår vikten av kundservice ser till att rekrytera utifrån den kultur man vill att kunden ska möta. Företag med ett mer internt fokus anställer för att fylla en position, snarare än att ta in någon som stämmer överens med företagets kärnvärden.

2. Utbildning

Ett företag med kundfokus förstår vikten av att även utveckla personalens färdigheter inom kundvård och bemötande, snarare än att lägga alla pengar på teknisk kunskap om företagets erbjudande.

3. Människan i centrum

Hur medarbetarna mår och trivs påverkar till stor del hur kunderna upplever företaget. Ett företag med äkta kundfokus satsar därför på en företagskultur som ger engagerade och nöjda medarbetare, till skillnad från företag som satsar mer på regler och strukturer snarare än företagskultur.