2017-04-18 -

 

Blogginlägg

Är din nästa kollega en robot?

I digitaliseringens spår blir robotkollegan allt vanligare – även utanför industrin. Om bara 20 år kan mer än hälften av de svenska jobben skötas av automatiserad teknik.

Är din nästa kollega en robot? Är din nästa kollega en robot?

2013 publicerades en Oxfordstudie som kom att få stor uppmärksamhet världen över. Genom att analysera drygt 700 klassificerade yrken på den amerikanska arbetsmarknaden, kunde forskarna Carl Benedikt Frey och Michael A. Osborne slutsatsen att nästan 47 procent av alla jobb kan ersättas med digital och automatiserad teknik inom 20 år.

I svallvågorna av rapporten fick den svenske nationalekonomen Stefan Fölster i uppdrag av Stiftelsen för strategisk forskning i uppdrag att räkna på hur motsvarande siffa ser ut för svenska förhållanden. Slutsatsen släpptes 2014 i rapporten Vartannat jobb automatiseras: 53 procent av de svenska jobben kan ersättas med hjälp av ny teknik. Det motsvarar 2,5 miljoner jobb.

Att den svenska siffran är högre än den amerikanska beror på att Sverige har fler industrijobb som kan komma att automatiseras. Industrin genomgår just nu en transformation, som många kallar den fjärde industriella revolutionen, där just digitaliseringen ändrar förutsättningarna för vilka som behövs som arbetskraft.

Tjänstemännen får konkurrens

Automatisering sker främst av jobb som inte kräver egenskaper som originalitet, konstnärlighet, social förmåga och förmåga att övertala och förhandla. Störst risk att få sitt jobb ersatt av teknik löper enligt den svenska rapporten yrkesgrupper som kassapersonal, försäljare och maskinoperatörer. Men även inom yrkesgrupper som tidigare varit relativt förskonade från att ersättas med robotkollegor, som företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän, kommer det att ske stora förändringar framöver. Inom dessa grupper beräknas 46 procent av jobben kunna automatiseras, vilket motsvarar ungefär 50 000 jobb på den svenska arbetsmarknaden.

Robotkollegan blir vanligare

Utvecklingen innebär att det kommer att ställas nya krav på kompetens inom många yrkesgrupper. Ny teknik kan visserligen komma att slå ut vissa yrkesgrupper, men på samma gång också göra andra mer efterfrågade. En trend som förutspås är att jobb där människa och maskin samarbetar blir vanligare.

Robotkollegan är på ingång helt enkelt och för att möta den utvecklingen på ett positivt sätt behövs fler flexibla utbildningar som stödjer växande företag, främjar rörlighet på arbetsmarknaden och underlättar för arbetsgivare som anställer, enligt Stiftelsen för strategisk forskning.

Vill du läsa mer om digitalisering och den nya arbetsmarknaden? Här är en artikel om Industri 4.0. Här är också ett annat tips på en artikel om ny teknik som förändrar affärsvärlden.