2016-10-10 -

 

Blogginlägg

Kompetenskriget börjar på den egna arbetsplatsen - en framtidsspaning av Helena Skåntorp

I sin nyutgivna bok The Wealth of Humans hävdar författaren Ryan Avent att vi står inför ett nytt teknologiskt skifte som dramatiskt kommer att förändra behovet av arbetskraft. Under de närmaste åren kommer självkörande bilar, sjukvårdsrobotar, lärande maskiner och annan ny teknik att göra intåg på våra arbetsplatser.

Kompetenskriget börjar på den egna arbetsplatsen. Kompetenskriget börjar på den egna arbetsplatsen.

De kommer att komplettera det arbete som vi människor utför, och tillsammans kommer vi att kunna göra mer än vad all arbetskraft i världen någonsin har kunnat uträtta tidigare.

Detta kommer medföra stora framsteg för mänskligheten i stort, men samtidigt kommer många jobb att försvinna. Liknande skiften har skett tidigare, dock märks en tydlig trend att förändringstakten skruvas upp. Tiden med livslånga yrkesval är sedan länge förbi. De som idag är unga måste räkna med ett yrkesliv där de byter karriär inte bara en gång, utan kanske till och med två eller tre gånger.

En av vår tids stora samhällsutmaningar är att undvika att människor med "fel" färdigheter eller föråldrade utbildningar hamnar utanför. Vi behöver alla ställa om och vänja oss vid perspektivet att jobben ständigt förändras – att inga arbetsuppgifter och därmed ingen yrkeskompetens varar livet ut.

Därmed inte sagt att grundutbildningen förlorat betydelse. Tvärtom, för att vi som individer ska kunna lära nytt krävs att vi har en stabil grund att stå på. Men det krävs också mer av målinriktade utbildningar som snabbt ger yrkeskompetens. Utbildningar som inte förutsätter någon dyr studiefinansiering eller något längre avbrott från yrkeslivet. Metoderna för hur utbildning bedrivs behöver radikalt förändas – och tack vare nya tekniska hjälpmedel är det också möjligt.

En konsekvens av utvecklingen är att teknisk kompetens efterfrågas inom allt fler branscher. Det har därför blivit fler arbetsgivare som slåss om samma typ av arbetskraft. Individer med rätt kompetens och egenskaper blir mer attraktiva på arbetsmarknaden, vilket gör att de kan ställa större krav. Arbetsgivare som vill locka dessa individer måste erbjuda konkurrenskraftiga löner och villkor, men även en bra arbetsmiljö.

Kompetenskriget börjar på den egna arbetsplatsen. Vi kan utbilda fler ingenjörer, men om förutsättningarna inte är tillräckligt lockande kommer de ändå att söka sig någon annan stans – till konkurrenter eller rentav till någon annan bransch. I dagens globaliserade ekonomi finns många alternativ för kunniga och företagsamma individer.

Att vara en attraktiv arbetsgivare handlar om så mycket mer än om att erbjuda vissa ekonomiska villkor. Förr räckte det att dela ut morötter kopplade till specifika arbetsmoment, som var avgörande resultatet. När arbetsuppgifterna bygger mer på kreativitet och problemlösning krävs ett annat tänk. Det fungerar inte att styra exakt hur enskilda individer ska arbeta.

Den framgångsrike arbetsgivaren är snarare den som klarar av att släppa kontrollen, eftersom verksamheten präglas av en bra kultur där alla förstår vilket mål de strävar mot.

Med utvecklingen följer också en ökad transparens, att arbetsgivare och företag granskas på ett annat sätt än tidigare. Det räcker inte att bara ha en hög ambitionsnivå, det som signaleras till kunder och anställda behöver också efterlevas i praktiken.

Det är idag en självklarhet att det går att läsa restaurangrecensioner på nätet. Lika självklart kommer det bli att inför jobbintervjuer söka efter recensioner av arbetsgivare – utlagda av tidigare anställda. Allt mer verksamheter granskas och recenseras, vilket skruvar upp kraven och tvingar fram en större ärlighet.

För de flesta individer är arbetet betydligt mer än en inkomstkälla. Det är en sysselsättning som fodrar tid och engagemang, en central del av livet. Därför måste arbetsgivare erbjuda villkor som svarar mot detta. Alla vill ha en marknadsmässig lön, men få vill lägga sitt engagemang på en verksamhet som de inte fullt ut tror på.

//Helena Skåntorp, vd och koncernchef för Lernia