2016-10-10 -

 

Blogginlägg

Gemensamma mål bäddar för utveckling

Organisationsförändringar riskerar i 7 fall av 10 fall att stanna vid att vara en pappersprodukt, utan att nå hela vägen fram till målet. Läs expertens tips för hur du bäst bäddar för riktig utveckling – oavsett om det handlar om en grupp eller en individ.

Gemensamma mål bäddar för utveckling. Gemensamma mål bäddar för utveckling.

För att en organisation ska fortsätta utvecklas på ett positivt sätt kan man som chef behöva göra förändringar, som till en början upplevs som obehagliga för de som berörs. Några medarbetare kanske måste sägas upp, några andra kanske byta arbetsuppgifter inom organisationen och grupper som tidigare arbetat inom olika avdelningar slås ihop. Men hur ska man som chef agera för att verkligen nå hela vägen fram till målet?

– Det finns alltid en risk att många i organisationen fortsätter arbeta på samma sätt som tidigare och därmed når förändringen inte hela vägen. En anledning till att många misslyckas i sina förändringsarbeten är att de inte har definierat och kommunicerat målet tillräckligt tydligt till de som berörs av förändringen, menar Ulrika Nybleus, leverans- och kvalitetschef inom Jobb & Karriär, Lernias affärsområde för personal och HR-tjänster.

Ulrika Nybleus och hennes kollegor arbetar dagligen med att underlätta förändringsprocesser och säkerställa att de uppsatta målen verkligen blir resultat i slutändan.

– Som exempel kan jag nämna en organisation som jag nyligen arbetat med: ett företag där två avdelningar skulle slås samman. Där har vi på Lernia arbetat med ett chefsstöd till den nya chefen, utvecklat teamledarna individuellt och i grupp och även följt upp resultatet av förändringen med medarbetarna. Allt för att organisationsförändringen skulle genomföras på ett hållbart och smidigt sätt.

– I de processer som vi arbetar i tillsammans med grupper och individer på olika nivåer, använder vi de verktyg och modeller som behövs för att komma framåt och för att få den önskade effekten. Detta är något som anpassas efter de uppdrag vi går in i och det är fantastiskt att se resultat. I exemplet jag nämnde tidigare, med de två avdelningarna som skulle slås samman, är resultatet i dag en verksamhet som markant har ökat sin kvalitet och chefen har kunnat utöka och rekrytera en tillförordnad chef som avlastning.

Ulrika Nybleus tre bästa råd för en lyckad förändring:

  • Formulera ett tydligt mål. Oavsett om förändringen gäller en individ, en grupp eller hela organisationen behövs ett tydligt mål för processen.
  • Målet för förändringen måste vara tydligt kommunicerat.
  • Om en extern partner ska hjälpa till med förändringsarbetet för en grupp eller en individ, är det viktigt att börja med att skapa en samsyn på mål och förväntningar. Planera sedan in regelbundna avstämningar under processens gång för att säkerställa att allt går enligt plan och håller rätt kvalitet.