2016-12-01 -

 

Blogginlägg

RB Glas & Plast tar hjälp av Lernia

Får ny fart på en rekryteringsprocess som måste bli rätt.

RB Glas & Plast tar hjälp av Lernia. RB Glas & Plast tar hjälp av Lernia.

I ett mindre företag där alla medarbetare har en nyckelroll finns inget utrymme för felrekrytering eller utdragna processer. Det gäller även RB Glas & Plast. Med behovet att rekrytera och tillsätta en vikarierande ekonomiansvarig/administratör hade företaget vänt sig till flera olika aktörer för hjälp. När arbetet inte gick framåt i rätt tempo gick frågan om rekrytering vidare till Lernia.

– Vi är ett litet bolag och det här är en vital funktion. Det måste helt enkelt bli rätt. När Lernia kom in i det pågående arbetet fick de den ganska otacksamma uppgiften att lösa uppgiften på kort tid. De andra rekryterare vi vänt oss till hade helt enkelt inte tagit oss framåt på det sätt vi önskade, säger Kenny Hedberg, platschef.

Krävdes helhetslösning och uppkavlade ärmar

I det uppkomna läget gjordes bedömningen att det krävdes nya tag och en helhetslösning som kunde ta arbetet hela vägen. RB Glas & Plast valde därför Lernias rekryteringstjänst Large. Den innebär att Lernia tar ansvar genom hela rekryteringsprocessen och även genomför ett personlighetstest av slutkandidaten.

– Jag har ganska stor erfarenhet av rekryteringsarbete och insåg att tidplanen skulle kräva både uppkavlade ärmar och att Lernia utan dröjsmål satte sig in i och förstod vår verksamhet och våra behov. De agerade snabbt redan från början och visade att de hade för avsikt att lösa det här", fortsätter Kenny Hedberg.

Med de behov vi hade uppskattar jag verkligen det driv och den kompetens som Lernia bidrog med. Jag skulle definitivt rekommendera deras tjänster

I det här fallet sökte RB Glas & Plast efter en medarbetare med minst ett par års arbetslivserfarenhet och en väl utvecklad administrativ förmåga. Det är också en bred tjänst där medarbetaren själv ansvarar för och sköter alla vanligt förekommande arbetsuppgifter inom ekonomi, lön och administration men även andra uppgifter som ingår i ett mindre företags löpande verksamhet.

Nära dialog och täta uppföljningar ledde till rätt slutkandidat

Efter ett inledande möte hos RB Glas & Plast följde ett intensivt arbete med att identifiera lämpliga kandidater och se hur dessa matchade kravspecifikationen.

– Vår rekryteringskonsult Linda Holmbergs insatser var avgörande. Situationen innebar en tidspress men vi fick verkligen service i världsklass. Kontinuerliga samtal och täta uppföljningar tog oss framåt. Lernia stod i den här processen också ut i förhållande till mina erfarenheter av andra aktörer. När vi fick fram en slutkandidat som matchade våra behov var det en seger för alla inblandade och ett kvitto på att engagemang ger resultat", avslutar Kenny Hedberg.

RB Glas & Plast ingår i Glasgruppen som består av Sveriges tre äldsta och mest välrenommerade glasgrossistföretag. 

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra rekryteringstjänster? Kontakta Lernia på 0771-650 600 eller info@lernia.se.

Linda Holmberg, rekryteringskonsult.