2016-11-10 -

 

Blogginlägg

Låt privatlivet ta mer plats på jobbet

Det talas ofta om hur du som chef kan öka engagemanget hos dina medarbetare. Men tänk om vägen till framgång istället går i en annan helt riktning – mot mer lagom engagerade kollegor?

Låt privatlivet ta mer plats på jobbet. Låt privatlivet ta mer plats på jobbet.

Vi hör ofta om hur viktigt det är med medarbetare som ger 100 procent på jobbet. Läser tips på hur man ska peppa och stötta och uppmuntra alla att ge allt.

Men det finns också de som menar att vi borde tänka precis tvärtom. Eller i alla fall lite mer balanserat. Låta privatlivet ta mer plats på jobbet, trots att det också betyder att full fokus på jobbet periodvis får stå tillbaka.

– Alla människor har jobbiga perioder i sitt privatliv. Om medarbetarna då vet att det finns utrymme för att hantera detta, utan att det påverkar chefens professionella syn på en, så skapar det trygghet, lojalitet och i längden en mer socialt hållbar arbetsplats, säger Mike Helber, vd på Cojn Balansa.

Baserat på mångårig forskning, utförd bland annat på Karlstad universitet, har företaget utvecklat sitt ledarverktyg Balansa. Modellen går ut på att leda chefer att hjälpa sina medarbetare att hitta balans mellan privatliv och arbetsliv.

– Forskningen tog sitt avstamp i att man ville undersöka varför kvinnor är sjukskrivna oftare än män. Undersökningar visade att stora delar av problemen uppstår i skärningen mellan privat- och arbetsliv, när det skapas en ohållbar press för individen. Därför utvecklade forskarna en modell som inkluderar bland annat chefsutbildning och gruppsamtal där dialog och reflektion är viktiga ingredienser. Via jämställda samtal med medarbetarna får cheferna en större förståelse för vad som pågår i deras liv, säger Mike Helber.

Större mångfald och jämställdhet

När chefen i tid får veta vad som händer i medarbetarens liv, och vid behov öppnar för att medarbetaren tillåts att hantera situationen, finns det goda möjligheter att agera i tid, innan något briserar. Resultatet blir en mer hållbar arbetsplats som också reducerar kostnaderna för bland annat sjukskrivningar. Undersökningar har också visat att de medarbetare som får en chans att reda ut en krånglig privatsituation därefter blir mer lojala, vilket innebär färre nyrekryteringar och tidkrävande introduktioner av ny personal.

I ett längre perspektiv skapar också möjligheten att periodvis minska sitt engagemang i arbetet för att lägga mer tid på en krävande privatsituation förutsättningar för större mångfald och jämställdhet i företaget. Kan medarbetarna känna sig trygga i att privatlivet får ta den plats det behöver kan också andra än (alltför) drivna karriärister som satsar allt på jobbet hitta sin plats i företaget.

– När medarbetaren ges utrymme för att hantera sitt livspussel skapar man en arbetsplats som i större utsträckning är socialt hållbar. Dessutom finns bevis för att differentierade företag är mer framgångsrika. I och med den nya lagen om organisatorisk och social arbetsmiljö är också arbetsgivaren ansvarig för medarbetarnas psykosociala hälsa. Och den kan inte hanteras utan att hänsyn tas till både arbets- och privatliv, säger Mike Helber.

Så får du dina medarbetare att bli lagom engagerade:

  • Arbeta för att skapa rimliga förväntningar på medarbetarna – och se till att kommunicera dem.
  • Var proaktiv. Att hålla avstämningssamtal med jämna mellanrum kan förhindra många krångliga situationer. Lägg dock inte de samtalen samtidigt som löne- eller utvecklingssamtal, då vill medarbetaren visa sig så duktig som möjligt.
  • Backa inte för de "svåra" samtalen.

Så ser du till att behålla din egen balans:

  • I möjligaste mån – föregå med gott exempel. Visa att det är okej att prioritera saker också utanför jobbet ibland.
  • För att nå dit: reflektera alltid medvetet över dina prioriteringar. Kan det ibland ge mer att göra mindre?
  • Sök stöd hos din HR-avdelning. Kanske finns det någon där som kan hålla regelbundna avstämningssamtal med dig?