2016-05-15 -

 

Blogginlägg

Nå bättre resultat med blandade arbetsgrupper

Våra yrkesval bestäms ofta av vilket kön vi tillhör, men trenden är på väg att brytas. Och forskning visar att det finns flera fördelar med blandade arbetsgrupper – även om medarbetarna till en början hävdar något annat.

Forskning visar att det finns flera fördelar med blandade arbetsgrupper- Forskning visar att det finns flera fördelar med blandade arbetsgrupper-

Enligt en undersökning gjord av Dagens Nyheter håller flera traditionellt kvinno- respektive mansdominerade yrken på att jämnas ut i könsfördelning.

Till exempel var 18 procent av köks- och restaurangbiträdena år 2001 män. År 2013 ökade andelen till 32 procent. Ett annat exempel från DN:s granskning visar att det år 2001 fanns 122 kvinnliga driftmaskinister, som sedan ökade till 1 161 år 2013.

Det här är en utveckling som välkomnas av bland annat Jesper Roine, docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, som vid sidan av sin huvudsakliga forskning har intresserat sig för frågor om vad som gör grupper framgångsrika. Han hänvisar till undersökningar som visar att heterogena grupper är bättre än homogena grupper i yrken där det är viktigt att samarbeta.

– Huvuddragen i studierna är att det går att visa att gruppen objektivt presterar bättre om den är blandad, även om den rapporterar att den presterar sämre, säger Jesper Roine.

Det innebär en utmaning som varje person som rekryterar måste förhålla sig till, menar han.

– Till att börja med måste rekryteraren vara medveten om att det finns en inneboende konflikt i hur gruppen skapas och sedan ställa sig frågan: är det min uppgift att skapa en grupp som ska prestera bäst eller trivas bäst? En homogen grupp kommer överens lättare, men en heterogen innebär fler perspektiv, säger Jesper Roine.

– Som rekryterare är det därför bra att ha i åtanke att det inte alltid är det som initialt känns bäst för gruppen som är bäst för resultatet.

Jämn fördelning mellan kvinnor och män är en aspekt av mångfald, att ha olika kulturer representerade är en annan och den sistnämnda blir allt viktigare för svenska företag.

– I och med den ökade digitaliseringen och globaliseringen har även små företag hela världen som potentiell marknad. För sju–åtta år sedan var skälen till att svenska företag ville satsa på mångfald framför allt att man ville vara ett schysst företag och återspegla befolkningen, i dag är skälen till att man satsar på dessa frågor mycket mer affärsrelaterade. Om företag inte förstår hur olika grupper letar information eller tar köpbeslut riskerar man att förlora marknadsandelar och därför måste medarbetarna återspegla köpkraften, säger Roken Cilgin, kommunikationschef på Lernia. Inte minst för de företag som vill konkurrera om offentliga uppdrag har mångfald blivit viktigt, menar hon.

Men steget från insikt om att en blandning bland medarbetarna är bra för affärerna, till att faktiskt rekrytera någon med en annan bakgrund kan vara långt. Företagens vanliga sätt att rekrytera, genom nätverksträffar eller personliga rekommendationer, ger inte rätt kontakter. Avståndet är långt mellan företag och till exempel personer med annan bakgrund än svensk som är överrepresenterade i arbetslöshetsstatistiken. – Sju av tio jobb förmedlas genom personliga nätverk och vi på Lernia kan fungera som ett ställföreträdande nätverk när det egna inte ger de kontakter företaget behöver, säger Roken Cilgin.

Lernia har utvecklat en modell för mångfaldsrekrytering – JOIN – som ska göra det lättare för företag att öka mångfalden i sin verksamhet på ett hållbart sätt. Genom att dra nytta av Lernias två huvudverksamheter, utbildning och bemanning, kan man söka talanger brett och komplettera med utbildning i de fall det behövs.

– Att anlita oss blir ett sätt för företagen att rekrytera och samtidigt bidra till en bättre värld, på samma sätt som du kan välja att handla Krav-märkt i affären. Det är även en aspekt som kan komma att påverka hur kunderna ser på företaget.

– Det är som när SAS erbjuder sina kunder att ta med en extra resväska med förnödenheter gratis för att stötta flyktingsituationen. Då väljer jag hellre SAS före något annat flygbolag, även om mitt grundbehov, att resa, fortfarande är det samma.