2016-06-07 -

 

Blogginlägg

Ny teknik för bättre koll på medarbetarna

Att göra regelbundna medarbetarundersökningar är självklart för de flesta företag. Frågan är snarare när och hur? Nu kommer ny teknik som vill göra undersökningarna roligare och bättre.

Nu kommer ny teknik som vill göra undersökningarna roligare och bättre. Nu kommer ny teknik som vill göra undersökningarna roligare och bättre.

För många frågor som tar för lång tid att besvara. Underlag som blivit inaktuellt när analysen är gjord. Otympliga verktyg.
Så lyder domen för många medarbetarundersökningar, när svenska företag försöker ta pulsen på sina organisationer. Det är många inom HR-Sverige som frustrerats över det traditionella sättet att genomföra enkäter.
Men kanske är den här verkligheten snart ett minne blott. Trenden går mot kortare undersökningar som skickas ut med tätare intervaller och tar den mobila tekniken till hjälp.

Två personer som tagit fasta på just den trenden är Caroline Fjellner och Peder Nordvaller. De båda har bakgrund som konsulter inom olika storbolag och har sett hur medarbetarundersökningarna tagits emot med suckar när de skickades ut en eller två gånger per år. Därför har de bestämt sig sig för att försöka förbättra området och tillsammans har de skapat appen &frankly, där företag kan skicka sina frågor löpande direkt till de anställdas mobiler. Svaren sparas i realtid och ger den anställde en överblick på hur hen upplevt sin arbetsmiljö samma dag eller vecka.

– Genom kontinuitet och den typ av frågor som vi ställer är &frankly inte bara en diagnos, utan triggar organisationen i en positiv riktning. På så sätt driver vi engagemanget, säger Caroline Fjellner om appen till nyhetssajten Breakit. Hon berättar att de båda grundarna tar fram frågorna, men att det finns möjlighet för chefer inom företagen som prenumererar på tjänsten att skicka sina egna frågor till de anställda.

Grundarna av &frankly är inte ensamma om att tro på den nya tekniken. Även organisationspsykologen Johan Lundberg på företaget Cut-e förutspår, i en intervju med Telia om HR i mobilen, att den mobila tekniken kommer att spela en allt viktigare roll för HR-arbetet framöver. Han påpekar att det största problemet i dag egentligen inte är insamlandet av data, utan hur man ska analysera all den information som finns tillgänglig. Därför kommer det allt fler lösningar som hjälper företaget att analysera och göra förutsägelser utifrån materialet. Tillexempel förutspå utifrån svaren om någon är på väg att säga upp sig.

– En generell utmaning för dagens arbetsgivare är ju att många medarbetare gärna hoppar mellan företag utan att stanna så länge. Eftersom det tar en viss tid på en ny arbetsplats innan man levererar till fullo är det många företag som vill kunna fånga upp de som är på väg därifrån, säger Johan Lundberg.