2016-06-07 -

 

Blogginlägg

Gör det svåra lönesamtalet enkelt

När prestation ska översättas i reda pengar är det många chefer som drabbas av ett orosmoln i magen. Var lugn – det finns sätt att bädda för ett bra samtal.

Det finns sätt att bädda för ett bra samtal. Det finns sätt att bädda för ett bra samtal.

Ett lönesamtal är enkelt i teorin. Chefen har en viss summa pengar att fördela bland sina medarbetare och ska göra det på ett sätt som stämmer överens med den anställdes arbetsuppgifter och prestation. Den anställde kan i sin tur försöka påverka utfallet med hjälp av goda argument. Ändå vittnar många chefer om att lönesamtalet kan ställa till med problem i form av dålig stämning och missnöje.

Joachim Gillow, platschef på Lernia– Till att börja med måste man klara ut vad lönesamtalet rent arbetsrättsligt handlar om. Den som är anställd är det för att utföra ett visst arbete kopplat till en viss lönenivå, sedan bedöms personen utifrån sin arbetsinsats. Att lönen är kopplad till prestation är det som kan vara känsligt och har du som chef inte varit tydlig med förväntningarna innan kan det uppstå problem, säger Joachim Gillow, platschef på Lernia och med 25 års erfarenhet av personalfrågor.
– Nyckeln till framgång är att kalibrera förväntningarna hos bägge parter innan lönesamtalet.

Ett lyckat lönesamtal måste alltså föregås av regelbundna medarbetarsamtal, menar Joachim Gillow. Det är där du som chef lägger grunden för att din medarbetare förstår vad som förväntas av hen och hur löneprocessen ser ut.
– Om den anställde har en helt orealistisk bild av vad den personen kan förvänta sig att få i lönekuvertet är det ditt ansvar som chef att vidga bilden. Se till att ni får en gemensam syn på utvecklingen, att ni under lönesamtalet läser från samma karta. Det ska inte komma som en chock att du inte kan erbjuda mer i löneökning än vad du faktiskt gör, säger Joachim Gillow.

Om stämningen trots förberedelser ändå blir dålig under lönesamtalet gäller det att ha is i magen. Ta inte med faktorer som inte hör till ämnet, till exempel att försöka kompensera en liten löneutveckling genom att prata om att den anställde kan få möjlighet att utbilda sig på företagets bekostnad.
– Som chef är du ansvarig för att personalen har rätt kompetens. Utbildningen är inte en belöning, även om många ser det så, och ska enligt min mening inte blandas in i lönesamtalet.

Tre tips för lönesamtalet!

  • Kalibrera förväntningarna innan, genom regelbundna medarbetarsamtal.
  • Se till att samtalet fokuserar på den enskilde medarbetarens prestationer och erfarenhet, låt inte jämförelser med andra skymma sikten.
  • Håll tonen saklig, låt inte känsloargument styra samtalet.