2016-12-05 -

 

Blogginlägg

Svensken blir allt mer mobil även på jobbet

Allt fler kan tack vare internet sköta sitt jobb hemifrån – men det är fortfarande nästan än hälften (47 %) av de som arbetar som aldrig använder internet för att arbeta hemifrån.

Svensken blir allt mer mobil även på jobbet. Svensken blir allt mer mobil även på jobbet.

Det visar undersökningen "Svenskarna och internet". Vi har valt ut de 10 viktigaste slutsatserna om hur internet fortsätter att omforma vårt arbetsliv.

  1. 90 procent av de som arbetar har tillgång till internet på arbetet och 86 procent använder internet på arbetet åtminstone någon gång. Så har det varit under de senaste åren, men det har skett förändringar. I dag är det fler som använder internet på jobbet varje dag och framför allt flera gånger om dagen. Från en genomsnittstid på 5 timmar i veckan år 2000 till 12 timmar i veckan i dag.
  2. Även om de flesta som arbetar har tillgång till internet via en dator på arbetsplatsen är det arbetsuppgifterna som styr vilken roll internet spelar. De som arbetar inom ett område som it- och kommunikation använder internet under drygt halva arbetstiden (22 timmar per vecka), medan den genomsnittliga internettiden på arbetet är betydligt lägre för dem som arbetar inom skolan (9 timmar per vecka) och vården (8 timmar per vecka).
  3. Internet gör det möjligt för fler att jobba utanför arbetsplatsen. I dag arbetar drygt hälften regelbundet hemifrån. I dag använder 13 procent internet för att dagligen utföra arbete hemifrån, ytterligare 19 procent gör det varje vecka.
  4. Totalt är det 53 procent, av de som arbetar, som någon gång använder internet för att arbeta hemifrån. Men det är fortfarande nästan än hälften (47 %) av de som arbetar som aldrig använder internet för att arbeta hemifrån.
  5. Nästan hälften av de som arbetar läser jobb e-post under semestern. Vanligast är det i åldern 36 till 55 år.
  6. Ungefär tre av fyra som använder internet på arbetet gör det också för privata ändamål. Detta är något vanligare bland män (80 %) än bland kvinnor (71 %).
  7. Användningen av sociala nätverk fortsätter att öka. De som använder sociala nätverk gör det lite drygt en timme om dagen eller 7 timmar i veckan. Karriärnätverket Linkedin lanserades i maj 2003 och är 2016 det tredje största sociala nätverket i Sverige sett till hur stor andel av internetanvändarna över 16 år som använder det.
  8. 26 procent av alla internetanvändare använder någon gång Linkedin. En ökning jämfört med 2015 då det var 22 procent som använde Linkedin någon gång. Den dagliga användningen av Linkedin är låg, endast 2 procent.
  9. Störst andel Linkedin-användare finns i åldersgruppen 26-55 år där mer än var tredje använder Linkedin åtminstone någon gång.
  10. Det är högre andel män än kvinnor som använder Linkedin i alla åldersgrupper. Hälften av männen mellan 36 och 45 år använder Linkedin någon gång, vilket gör det till den grupp som har högst andel Linkedin-användare.

Läs hela undersökningen här.