2015-05-27 -

 

Blogginlägg

Skolan som den ser ut idag kommer att försvinna

När jag blickar in i framtiden ser jag att användarvänlighet och smart teknik gör att skolan som så som den ser ut idag kommer att förändras och till slut försvinna.

Det går redan nu att se exempel på hur den digitala utvecklingen bidrar till att omforma lärande.

Det går redan nu att se exempel på hur den digitala utvecklingen bidrar till att omforma lärande. Det "flippade" eller omvända klassrummet är ett exempel, som i sin enklaste form handlar om att eleven får lära sig grunderna på egen hand med hjälp av moderna digitala metoder för att sedan använda tiden tillsammans med läraren för analys och laborativt arbete.

Språkundervisningen omformas

Teknikutvecklingen innebär att vissa skolämnen sållas bort eller förändras helt. Både Apple, Google och Microsoft arbetar redan idag med digitala verktyg för direktöversättning – när du säger något på ditt eget språk översätts det i realtid med hjälp av digitala verktyg så att den du pratar med hör vad du säger på sitt språk. Det innebär att språk inte längre behöver undervisas i, men globaliseringen innebär naturligtvis att vi ändå behöver kunskap om andra kulturer och språkets olika nyanser.

Analyser till grund för individanpassade läroplaner

Genom att samla in stora mängder data om lärande skapas smarta algoritmer som hittar individuella lösningar för hur varje enskild person bäst lär sig. Insamlandet av data kan påbörjas redan på BB och kommer att bidra till att lärandet på sikt blir helt individanpassat.

Det kommer alltid vara viktigt att träffas och utvecklats socialt tillsammans med andra – det är också en del av lärandet, och redan idag ett av skolans viktigaste syften eftersom all kunskap ändå finns tillgänglig utanför skolan. Ordentliga lärandeanalyser kommer emellertid att innebära att barn och ungdomar inte behöver gå i skola på samma sätt som idag – nio år i grundskola med en gemensam läroplan - utan att varje elev kommer att ha sin egen individuella läroplan baserad på sina egna möjligheter, vilja och förmåga.

Framtidens lärande kommer, tack vare den digitala utvecklingen, alltså inte att ske med traditionella metoder baserade på vad läraren vill och kan undervisa i, utan med verklig hänsyn till varje elevs behov och baserat på elevens förutsättningar att lära sig på bästa sätt.

Johan Winsborn
Chef för Produkt- och metodutveckling inom utbildningsdivisionerna på Lernia