2014-11-28 -

 

Blogginlägg

Färre får hjälp i vården på grund av utebliven kompetensutveckling – så ska det inte behöva vara

Att belastningen inom svensk vård är stor kan vi läsa om dagligen i olika sammanhang, liksom de utmaningar som följer med ett ökat antal äldre som behöver omvårdad. Vården förändras och ny forskning ger nya metoder. Allt mer hemvård prioriteras men ställer också nya kunskapskrav på under- och sjuksköterskan.

Dokumentationskraven ökar och behovet av kvalificerade medicinska sekreterare är enormt Dokumentationskraven ökar och behovet av kvalificerade medicinska sekreterare är enormt

Dokumentationskraven ökar och behovet av kvalificerade medicinska sekreterare (vårdadministratörer) är enormt. Denna yrkesroll är viktig då den avlastar övrig vårdpersonal som istället kan fokusera på patienten.

Färre vårdbehövande får hjälp idag. En av anledningar är utebliven kompetensutveckling. I Lernia Kompetensrapport uppger hela 92 procent av arbetsgivarna inom hälso- och sjukvård att kompetensutveckling är viktigt för att nå affärskritiska mål. 31 procent svarar att utebliven eller otillräcklig kompetensutveckling har resulterat i en minskning av antalet hanterade vårdärenden. Så ska det inte behöva vara!

I Malmö har Lernia bedrivit Yrkeshögskola och utbildning inom Hälso- och sjukvårdsadministratör i många år. Även i Jämtland har vi en distansutbildning till vårdadministratör. Dessa utbildningsplatser täcker inte det efterfrågade behovet och Lernia väntar på startbesked för fler orter i januari. Därför kommer Lernia nu att starta ett urval av våra distanskurser inom vård som företagsutbildning. För redan anställd personal som vill fortbildas inom delkurser från vår utbildning till vårdadministratör.

En arbetsgivare kan alltid upphandla ett helt utbildningsprogram som uppdragsutbildning, något som är positivt för alla parter.

Lernia validerar personer mot de gymnasiala programmen och via vår Vuxenutbildning kan även gymnasiekompetenser tillgodoses. Genom att börja kompetensutveckla fler kan vi tillsammans möta morgondagens ökade vårdbehov.

Josefin Born Nilsson
Affärsområdesansvarig