<

2023-04-28

Rapport

Lernias delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023: Svagare utveckling under första kvartalet för Lernia

Första kvartalet 2023 har utvecklats svagare avseende såväl intäkter som resultat. Rörelseresultatet uppgick till -1 (12) mkr, en försämring med 13 mkr jämfört med samma period föregående år.

Det minskade rörelseresultatet förklaras främst av att bemanningsverksamheten startat året sämre än väntatpå grund av produktionsstörningar, hög sjukfrånvaronivå, minskade beläggningsgrader på uthyrda konsulter och höjda arbetsgivaravgifter för unga under 23 år jämfört med föregående år. Vi ser dock fortsatt en hög kundefterfrågan och bristen på kandidater är ett hinder för tillväxt under kvartalet, säger Veronica Rörsgård, VD för Lernia. 

Under perioden har Lernia vunnit en av de största rekryteringsaffärerna i bolagets historia för leverans under kommande perioder, vilket är ett viktigt steg i målet att bredda erbjudandet mot våra kunder. Digitaliseringsresan inom bemanningsverksamheten har fortsatt hög takt med lanseringen av tjänsten LerniaViewvår kundportal som ger våra kunder ökad tillgänglighet och flexibilitet att följa sin affär.  

Lernia beviljades, vid tilldelningen den 12 januari, 18 nya yrkeshögskoleutbildningar och växer därmed som aktör med 54 pågående yrkeshögskoleutbildningar under hösten 2023. Vi ökar därmed våra marknadsandelar inom yrkeshögskolesegmentet och tar oss in på ett nytt utbildningsområde, Samhällsbyggnad. Inom vuxenutbildningen ser vi fortsatt ett lågt söktryck hos Lernia på marknaden till Komvux och yrkesprogrammen (Yrkesvux) jämfört med 2021 och 2022. Lernia är fortfarande den näst största aktören inom Arbetsmarknadsutbildning med ca 18 procent marknadsandel men har fortsatta utmaningar med låg tilldelning av elever från Arbetsförmedlingen. På grund av detta minskade omsättningen för segment Utbildning med 11 mkr under perioden men Lernias fortsatta arbete med kostnadsbesparingar och effektivisering gjorde att rörelseresultatet blev 8 mkr bättre jämfört med samma period föregående år. 

Lernias Matchningsverksamhet fortsätter att växa och under första kvartalet ökade omsättningen med 18 procent till 6 mkr. Förberedelserna för övergången till Arbetsförmedlingens nya matchningstjänst Rusta och matcha 2 har pågått under kvartalet. Under februarihade ca 120 leverantörer hunnit bli godkända inför Rusta och matcha 2 vilket visar på trolig överetablering i starten av tjänsten.  

Lernias fortsätter nu arbetet med att nå målet med att få 15 000 individer i nytt jobb per år genom utbildning, matchning, rekrytering och bemanning. På det sättet bidrar koncernens samlade tjänsteutbud till att Lernia kan leda utvecklingen av framtidens arbetskraft, säger Veronica Rörsgård. 

 

Rapporten i sin helhet hittar du under rubriken Dokument längre ned.

Profilbild för Katarina Devell

Katarina Devell

Kommunikationschef

Länkar

Om Lernia
Lernia levererar ledande kompetenslösningar för framtidens arbetsmarknad. Vi har utvecklat individers kompetens efter arbetsmarknadens behov i över 100 år och bemannat den svenska industrin i 25 år. Lernia omsatte 3,3 miljarder kronor 2022 och finns över hela landet. Vi utbildade och coachade 19 900 personer och förmedlade 11 500 bemanningskonsulter. Lernia är auktoriserat som bemannings-, utbildnings-, rekryterings- och omställningsföretag av respektive branschorganisation.