<

2023-04-04

Pressmeddelande

Företag hittar inte nyckelkompetens i Sverige – Lernia börjar med internationell rekrytering

Lernia har bemannat den svenska industrin i 25 år. Under de dryga två decennierna har den globala konkurrensen hårdnat allt mer. För att svenska företag ska kunna vara konkurrenskraftiga är medarbetare med rätt kompetens en helt avgörande fråga. Samtidigt larmar sju av tio svenska företag som försökt rekrytera om svårigheter med att lyckas. Av de som försökt rekrytera svarar fyra av tio att man tvingas säga nej till nya uppdrag. Parallellt med utbildning, bemanning och matchning på hemmaplan börjar nu Lernia söka utanför Sveriges gränser i jakt på eftertraktad nyckelkompetens att rekrytera till växande svenska företag.

Tusentals företag vittnar om utmaningen med att hitta rätt personal. Svenskt Näringslivs data från 2021 visar att sju av tio svenska företag har svårt att hitta rätt kompetens. Bristyrkena spänner över flera olika branscher med den gemensamma nämnaren att det är främst kunskaper från gymnasiala yrkesprogram och yrkeshögskola som efterfrågas. Exempel på yrken är CNC-tekniker och elektriker.

– Företag söker med ljus och lykta efter praktisk och teknisk spetskompetens. Det är en förlust för hela samhället när företag inte kan säga ja till nya uppdrag på grund av kompetensbrist. När företag å andra sidan lyckas växa med ny kompetens gynnar det hela samhället, säger Aida Aliskovic, ansvarig för internationella samarbeten på Lernia.

När det ekonomiska läget försämras blir matchningen på arbetsmarknaden ännu viktigare. Ju fler som jobbar desto större blir skatteintäkterna. Det är pengar som bland annat går till att finansiera välfärden och genomföra viktiga klimatsatsningar. Redan under våren 2023 genomför Lernia resor runt om i Europa för att locka yrkestalanger till Sverige, istället för att de ska åka till andra länder.

Profilbild för Katarina Devell

Katarina Devell

Kommunikationschef

Länkar

Om Lernia
Lernia levererar ledande kompetenslösningar för framtidens arbetsmarknad. Vi har utvecklat individers kompetens efter arbetsmarknadens behov i över 100 år och bemannat den svenska industrin i 25 år. Lernia omsatte 3,3 miljarder kronor 2022 och finns över hela landet. Vi utbildade och coachade 19 900 personer och förmedlade 11 500 bemanningskonsulter. Lernia är auktoriserat som bemannings-, utbildnings-, rekryterings- och omställningsföretag av respektive branschorganisation.