<
pressbild

2022-03-15

Pressmeddelande

En av fyra upplever att deras sociala förmåga blivit sämre under pandemin – interaktionskortlek ska hjälpa svenskarna att umgås på jobbet

Hälften av de svenskar som jobbat hemma är positiva till att återgå till den fysiska arbetsplatsen efter pandemin. Samtidigt upplever nästan en av fyra att den sociala förmågan har försämrats till följd av covid-19, oavsett om man jobbat hemifrån eller inte. Nästan en av fem svarar också att relationen till kollegorna blivit lidande under åren med pandemin.

Hälften av de svenskar som jobbat hemma är positiva till att återgå till den fysiska arbetsplatsen efter pandemin. Samtidigt upplever nästan en av fyra att den sociala förmågan har försämrats till följd av covid-19, oavsett om man jobbat hemifrån eller inte. Nästan en av fem svarar också att relationen till kollegorna blivit lidande under åren med pandemin.

56 procent av de svarande har jobbat hemma under pandemin och även om man fortsatt gå till sin arbetsplats har de senaste två åren för de flesta inneburit mer tid hemma, färre sociala sammanhang och mindre umgänge med kollegor. Och för många tycks den sociala förmågan nu när samhället öppnar igen ställas på prov. När Demoskop på uppdrag av utbildnings-, bemannings- och matchningsbolaget Lernia frågade 1 116 svenskar om hur deras sociala förmåga förändrats under pandemin svarade 23 procent att den blivit sämre.

Resväg och att inte få arbeta ostört oroar många

Av de som jobbat hemma är en majoritet, 53 procent, positiva till att återigen arbeta fysiskt på sin arbetsplats, samtidigt som en av fem (19 procent) tvärtom upplever det som något negativt. Resvägen och att ta sig till jobbet är det av återgången som känns tuffast för de flesta, 52 procent svarar det, medan nästan hälften, 46 procent, oroar sig för att få mindre tid till livspusslet. Nästan lika många, 44 procent, oroar sig också för att inte kunna sitta ostört och jobba. Nästan en av fem (17 procent) tycker att relationen till kollegorna blivit lidande under pandemin.

Som ett sätt att förbättra interaktionen på arbetsplatser har Lernia en kortlek med 36 frågor som är tänkta att göra det sociala samspelet enklare. Upplägget är framtaget tillsammans med psykologen Anna Bennich som utgått från forskning om vänskap och relationer. Kortleken är uppbyggd för att man ska komma närmare den man gör frågorna med.

- Pandemin var en helt ny situation och att samhället nu öppnar innebär återigen att vi behöver vänja oss vid nya förutsättningar. Många kan nog känna igen sig i känslan av att vara lite ringrostig i sociala sammanhang, till exempel på jobbet och där kan förhoppningsvis interaktionskortleken hjälpa till. Men vi ser också ett behov för arbetsgivare att på andra sätt underlätta för sina medarbetare i återgången till arbetsplatserna, till exempel genom att skapa möjligheter för att kunna jobba ostört, säger Cecilia Hedin, hållbarhetsansvarig på Lernia.

Det här oroar mest i återgången till att arbeta fysisk på en arbetsplats:

  • Resvägen - att behöva ta sig till jobbet (52%)
  • Mindre tid över till livspusslet (46%)
  • Att inte kunna sitta ostört och arbeta (44%)
  • Mindre tid över till fritidssysselsättning (34%)

 

Om undersökningen

Lernias undersökning utfördes av Demoskop och baserades på webbintervjuer inom ramen för en etablerad webbpanel. Målgruppen var förvärvsarbetare inom åldrarna 18-65 och undersökningen utgjordes av 1 116 intervjuer. Resultatet är vägt med avseende på kön, ålder och region för att på bästa sätt motsvara målgruppen. Intervjuerna genomfördes i Sverige mellan 28 februari och 8 mars 2022.

Profilbild för Katarina Devell

Katarina Devell

Kommunikationschef

Länkar

Om Lernia
Vi har utvecklat individers kompetens utifrån arbetsmarknadens behov i över 100 år och har bemannat den svenska arbetsmarknaden i över 20 år. Lernia omsatte 2,9 miljarder kronor 2021 och finns på över 80 orter. Vi utbildade och coachade 19 000 personer och förmedlade 10 800 bemanningskonsulter. Under året bidrog Lernia till att över 14 000 personer fick ett nytt arbete. Lernia är auktoriserat som bemannings-, utbildnings-, rekryterings- och omställningsföretag av respektive branschorganisation. Läs mer på lernia.se