Skip to main content

Frukostseminarium - Tillsammans kan vi lösa kompetensbristen!

Kalmar län går på högvarv och det saknas kompetens inom många olika yrken. Den kompetens som arbetsgivarna helst vill åt finns inte längre att tillgå på arbetsmarknaden. Det vill vi ändra på!


Morgondagens vinnare

Vi måste bli bättre på att få de som fortfarande är tillgängliga, att passa in på de jobb som eftersöks. Denna grupp består till allra största del av nyanlända och de arbetsgivare som bäst förmår att ta vara på den här gruppen kommer att bli vinnare i morgondagens näringsliv.

Agenda 

Vi startar morgonen med en paneldebatt för att lyssna på hur kommunen, Arbetsförmedlingen och näringslivet ser på kompetensbristen och vad vi tillsammans behöver göra. Exempelvis berättar Lernia om en modell som förkortat resan till anställning för nyanlända, från 7 år till 7 månader. Vi fortsätter med gruppdiskussioner där vi tillsammans hittar ännu fler lösningar på kompetensutmaningen.

Kom och diskutera med vår panel

Johan Persson (S) - Kommunstyrelsens ordförande och ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, planutskott och i Kalmar Kommunbolag AB. Ordförande i Destination Kalmar AB.

Anette Håkansson - HR-handläggare, Guldfågeln. 
Det mångkulturella företaget Guldfågeln är en förebild för företagare. Med sina ca 25 olika nationaliteter har företaget god erfarenhet av anställning av nyanlända.

Mikael Gustavsson - Platschef, Lernia. 
Mikael arbetar i Karlskrona och har genomfört många rekryteringsutbildningar med lyckat resultat.

Michal Ulatowski -  Sektionschef, Arbetsförmedlingen. 
Berättar om ett lyckat samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Oskarshamns kommun och Lernia.

Program

» 7.15 – 7.30 Drop in
» 7.30 Välkomna
» 7.30 – 08.30 Inledning, paneldiskussion, frågor
» 8.30 – 9.00 Gruppdiskussioner
» 9.00 Temesgen Ghermai, en av deltagarna i Lernias projekt berättar om sin resa
» 9.15 – 9.30 Paneldiskussion, avslutning

Anmäl dig här

När: fredagen den 9 februari kl. 07.15 – 09.30
Var: Kalmarsalen, Glasverandan
OSA: Anmälan görs senast den 5 februari genom att mejla vår platschef i Kalmar: nina.wennersten@lernia.se

Din medverkan är kostnadsfri