Våra värderingar

Pålitlighet, mångfald och affärsmässigt handlande – läs mer om våra olika värderingar och hur vi tillämpar dem.

Vi är pålitliga

Vi levererar det vi lovar. Hos oss tar var och en ansvar för sin del, samtidigt som vi alla samarbetar för företagets och kundens bästa. Vi är ärliga, öppna och tål genomlysning, därför är vi pålitliga.

Vi är lika och unika

Vi vet att mångfald bidrar till framgång. Därför värdesätter vi varandras olikheter och tar vara på människors skilda kompetenser. När vi och andra växer känner vi stolthet – det är det vårt engagemang handlar om.

Vi är affärsmässiga

Vi skapar värde för våra kunder, medarbetare, ägare och för samhället genom att visa konkreta resultat och verka långsiktigt. Eftersom vi arbetar flexibelt, innovativt och effektivt bygger vi ett starkt och lönsamt Lernia. Det gör oss och våra kunder konkurrenskraftiga.

Dela gärna