Skip to main content

Vad är KY-utbildningar?

KY-utbildningarna finns inte längre kvar, utan har ersatts av YH-utbildning – Yrkeshögskoleutbildning.


Här kan du läsa om alla våra YH-utbildningar.

Har du en påbörjad KY-utbildning som du vill slutföra kan du ansöka till en likvärdig yrkeshögskoleutbildning om det finns någon sådan. Om du blir antagen kan du ansöka om att få tillgodoräkna dig de kurser du läst inom ramen för KY.

KY-utbildningarna infördes år 1996 eftersom det saknades eftergymnasiala utbildningar med stark koppling till arbetsmarknaden. KY-utbildningarna var mellan ett och tre år långa, innehöll en stor del praktik och var studiemedelsberättigande.

De innehöll en stor del praktik, bedrevs bara om det fanns ett behov av utbildad personal på arbetsmarknaden och de skulle leda till jobb efter examen.

Under en övergångsperiod fanns YH och KY parallellt, men i slutet av 2013 upphörde KY-utbildningarna helt. Sedan dess går det inte att komplettera med kurser inom en KY-utbildning, och man kan inte ta examen inom KY längre.

Vill du veta mer om dagens yrkesutbildningar? Läs vår guide om yrkesutbildning!

KY-utbildningar på distans

Innan man avskaffade KY-utbildningarna kunde man läsa KY på distans. Det fanns KY-utbildningar såväl i Stockholm, Göteborg och Malmö som på mindre orter landet över. Det gick att studera Kvalificerad yrkesutbildning inom många olika områden, till exempel IT, bygg och ekonomi. Utbildningarna kunde bedrivas av bland annat högskolor, privata företag och kommuner. 

Vad är det för skillnad mellan KY och YH?

Det som tidigare hette Kvalificerad yrkesutbildning (KY) heter idag Yrkeshögskoleutbildning (YH). Det är ingen större skillnad på utbildningsformerna KY och dagens YH. Precis som för YH-utbildningarna var målet med KY att förse arbetsmarknaden med välutbildad arbetskraft där det behövdes, och de skulle leda till arbete direkt efter examen.