Skip to main content

Behörighet till yrkeshögskolan

På den här sidan kan du läsa mer om hur det fungerar med behörighet till yrkeshögskolan.


Det här behöver du

Du kan uppfylla behörighet till yrkeshögskolan på olika sätt. Generösa villkor gäller, som inte bara tar hänsyn till formella meriter utan även till den verkliga kompetens som du som sökande har. Var uppmärksam på att behörighet till yrkeshögskolan skiljer sig från högskolans grundläggande behörighet. Vad som krävs för yrkeshögskolebehörighet fastslås i Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan, 3 kap. Dessa krav kan inte ändras av oss som utbildningsanordnare.

Du uppfyller kraven för grundläggande behörighet om du:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller,
 2. Har en svensk utbildning som motsvarar kraven i en gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning

Du kan också uppfylla kraven för grundläggande behörighet om du:

 1. Har en utländsk utbildning som motsvarar kraven i en svensk utbildning enligt beskrivning ovan. Detta kan du nå om du har validering från VHS/UHR (Verket för Högskoleservice/Universitets- och högskolerådet), som intygar att du har motsvarande grundläggande behörighet för högskolestudier. Eller att du får dina betyg översatta av en auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Tänk på att denna process kan ta några månader, så kolla upp detta i god tid!
 2. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 3. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Hur vi bedömer olika typer av gymnasiebetyg

För att kunna bedöma om du har motsvarande kunskaper tar vi bland annat hjälp av Myndigheten för yrkeshögskolestudiers Handbok för tillträde till yrkeshögskolan där det finns beskrivet vad som gäller för olika typer av gymnasiebetyg etc.

Motsvarande kunskaper kan du ha erhållit genom att ha bland annat:

 • Lägst betyget Godkänd på minst 2250 poäng från ett fullständigt gymnasieprogram (slutbetyg fr o m 2010-01-01) eller,
 • Lägst betyget Godkänd på minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt slutbetyg (slutbetyg före 2010-01-01) eller,
 • Fullständigt avgångsbetyg från minst 2-årig linje på gymnasiet (äldre gymnasielinjer med sifferbetyg) eller,
 • Slutbetyg/avgångsbetyg från motsvarande vuxenutbildningar som ovan

OCH:

För att du ska uppfylla kraven för grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier krävs det att du förutom att du uppfyller någon av punkterna ovan också har lägst betyget E, G eller 3 i alla följande ämnen:

 • Svenska 1 (Svenska A)
 • Engelska 5 (Engelska A)
 • Matematik 1 (Matematik A) eller motsvarande

Vill du ha hjälp med bedömningen av din behörighet rekommenderar vi att du tar kontakt med en studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen i din hemkommun. De kan också hjälpa dig med en studieplan om det visar sig att du behöver komplettera dina betyg.

Särskilda förkunskaper

En del av våra utbildningar har krav på särskilda förkunskaper dvs. krav på ytterligare förkunskaper utöver den behörigheten för tillträde till yrkeshögskoleutbildning. Dessa krav står specificerade på respektive utbildnings informationssida, du hittar alla våra yrkeshögskoleutbildningar här.

Det kan röra sig om:

 • kunskaper från kurser på gymnasial nivå
 • yrkeserfarenhet
 • andra villkor som är av betydelse för utbildningen eller
 • motsvarande kunskaper.

Du kan ha "motsvarande kunskaper" genom att ha läst andra kurser än de som nämns under särskilda förkunskapskrav. Du kan till exempel ha äldre gymnasiebetyg där kurserna har andra namn men ändå ger samma förkunskaper. För att göra bedömning av "motsvarande kunskaper" använder vi bland annat en handbok med översättningar från gamla till nya kurser. 

Godkända betyg

Vi betraktar följande betyg som godkända:

 • kurser i Nya GY11/VUX12: betyg A, B, C, D och E
 • kurser från de nyare gymnasieprogrammen: betyg G, VG och MVG
 • kurser från de äldre gymnasielinjerna: betyg 3, 4 och 5

Förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan formell kompetens

Även om du saknar intyg eller betyg på dina kunskaper och kompetenser är du välkommen att söka till oss. 

Du har möjlighet att, oavsett formella betyg, arbetslivserfarenhet eller andra krav, anses behörig till den utbildning du är intresserad av. Du behöver dock i din webbansökan bifoga ett dokument som beskriver vad det är du inte uppfyller i de formella behovskraven samt påvisa annat som styrker att du har motsvarande kunskaper eller förutsättningar att klara utbildningen och den kommande yrkesrollen.

Om du är osäker på om dina betyg gäller eller du vill ha hjälp med bedömningen av din behörighet, rekommenderar vi att du tar kontakt med en studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen i din hemkommun. Där kan de också hjälpa dig med en studieplan om det visar sig att du behöver komplettera dina betyg.

Läs mer om hur tolkning av motsvarande kunskaper, färdigheter och kompetenser ska göras här

Vi uppmuntrar alla som är intresserade av våra utbildningar att söka!

Om du behöver komplettera dina betyg kommer du att få ett meddelande från antagningsenheten.

Utländsk utbildning

Om du har en utländsk utbildning, och vill styrka din behörighet genom denna, ska du få dina betyg översatta/vidimerade innan du skickar in din ansökan till oss. Vi vill göra dig uppmärksam på att denna process kan ta några månader så vi rekommenderar dig att vara ute i god tid!