Skip to main content

IFS – Interaktion För Svenskar

Interaktion För Svenskar (IFS) är en interaktionskurs med 36 frågor. Den är framtagen med målet att optimera förutsättningarna för människor att komma närmare varandra. Varför? Därför att vänskap på arbetsplatsen bidrar till effektiva team, hållbara medarbetare, bättre samarbete och större mångfald och inkludering.


Video
Spela film

För att se våra filmer på lernia.se behöver du godkänna cookies.

Det går även att se filmen på YouTube.

Varför startar vi IFS?

Enligt en årlig studie från Expat Insider är svenskar sämst i världen på att skaffa nya vänner. Efter att 12 500 utlandsarbetare bosatta i 188 länder svarat på hur de trivs i sina nya hemländer hamnade Sverige 2017 på en bottenplacering av 65 länder i vänskapsfrågan. En undersökning som Lernia nyligen genomfört visar att även svenskarna själva anser att det är svårt att knyta vänskapsband. Bara en tredjedel av svenskar tycker att det är lätt.

"IFS-kortleken är väldigt bra, ett lättsamt sätt att mötas på. Jag har använt den med personer jag känner ganska bra, men även vi har kommit varandra närmare. Det är något som jag rekommenderar till alla."

Samtidigt visar forskning från Göteborgs Universitet att vänskapsband som knyts på arbetsplatsen är en av de viktigaste faktorerna för lyckad integration. Vi vill därför hjälpa svenskarna på traven att bli världsbäst på att knyta nya vänskaper. De 36 frågorna är gjorda för att underlätta interaktion och optimera förutsättningarna för vänskap. Det är integration via interaktion.

 

Hur har vi tagit fram frågorna?

Interaktion För Svenskar (IFS) bygger på den amerikanske psykologen Arthur Arons forskning med 36 evidensbaserade frågor som ska optimera förutsättningarna för kärlek. Tillsammans med psykologen Anna Bennich har Lernia anpassat dessa till att istället leda till vänskap. Anna är leg pskolog och psykoterapeut med många års erfarenhet inom relationer, arbetsmiljö och kommunikation. Frågorna har skruvats till eller bytts ut för att istället skapa vänskapsband med kollegan du inte verkar ha så mycket gemensamt med eller med klasskamraten som alltid sitter bakom dig. De 36 frågorna ska ställas i kronologisk ordning, från 1 till 36. De har delats upp i sex olika block för att passa bättre till fikapausen eller lunchrasten.

Video
Spela film

För att se våra filmer på lernia.se behöver du godkänna cookies.

Det går även att se filmen på YouTube.
Video
Spela film

För att se våra filmer på lernia.se behöver du godkänna cookies.

Det går även att se filmen på YouTube.
"Vi har tagit avstamp i den här forskningen och anpassat frågorna så att de riktas mot att skapa vänskap, i klassrum och på arbetsplatser. Frågorna blir stegvis mer personliga vilket ökar möjligheterna att känna sig nära den person man pratar med. Grundtanken bakom frågorna är att båda parter ska känna sig sedda, förstådda och accepterade. Vilket är en av grundbultarna i varje nära relation."