IFS – Interaktion För Svenskar

Interaktion För Svenskar (IFS) är en interaktionskurs bestående av 36 frågor framtagna för att optimera förutsättningarna för vänskap. Frågorna tar avstamp i evidensbaserad forskning och ska hjälpa svenskarna på traven att bli världsbäst på att knyta nya vänskaper.

"Vi har tagit avstamp i den här forskningen och anpassat frågorna så att de riktas mot att skapa vänskap, i klassrum och på arbetsplatser. Frågorna blir stegvis mer personliga vilket ökar möjligheterna att känna sig nära den person man pratar med. Grundtanken bakom frågorna är att båda parter ska känna sig sedda, förstådda och accepterade. Vilket är en av grundbultarna i varje nära relation."

36 frågor som leder till vänskap

Varför startar vi IFS?

Enligt en årlig studie från Expat Insider är svenskar sämst i världen på att skaffa nya vänner. Efter att 12 500 utlandsarbetare bosatta i 188 länder svarat på hur de trivs i sina nya hemländer hamnade Sverige 2017 på en bottenplacering av 65 länder i vänskapsfrågan. En undersökning som Lernia nyligen genomfört visar att även svenskarna själva anser att det är svårt att knyta vänskapsband. Bara en tredjedel av svenskar tycker att det är lätt. Samtidigt visar forskning från Göteborgs Universitet att vänskapsband som knyts på arbetsplatsen är en av de viktigaste faktorerna för lyckad integration. Vi vill därför hjälpa svenskarna på traven att bli världsbäst på att knyta nya vänskaper. De 36 frågorna är gjorda för att underlätta interaktion och optimera förutsättningarna för vänskap. Det är integration via interaktion.

"Vi vill därför hjälpa svenskarna på traven att bli världsbäst på att knyta nya vänskaper."

Hur har vi tagit fram frågorna?

Interaktion För Svenskar (IFS) bygger på den amerikanske psykologen Arthur Arons forskning med 36 evidensbaserade frågor som ska optimera förutsättningarna för kärlek. Tillsammans med psykologen Anna Bennich Karlstedt har Lernia anpassat dessa till att istället leda till vänskap. Anna är leg pskolog och psykoterapeut med många års erfarenhet inom relationer, arbetsmiljö och kommunikation. Frågorna har skruvats till eller bytts ut för att istället skapa vänskapsband med kollegan du inte verkar ha så mycket gemensamt med eller med klasskamraten som alltid sitter bakom dig. De 36 frågorna ska ställas i kronologisk ordning, från 1 till 36. De har delats upp i sex olika block för att passa bättre till fikapausen eller lunchrasten.

Beställ IFS-kursen

Intresserad av att testa frågorna själv? Beställ hem hela kortleken med samtliga frågor idag.

Filmer och presskit

  • Du hittar alla våra pressbilder och relaterat material på vår sida hos via TT.
  • Skicka ett mejl till oss för att få tillgång till alla våra kampanjfilmer.

Dela gärna