Skip to main content

Question 25-30

Question 25-30, in English and Swedish.


Logotype IFS. Bakgrund blå

6 questions from the card deck

25. Describe how the person you are talking to perceives you as a person.
Beskriv hur den du pratar med upplever dig som person.

26. Complete this sentence: "I wish I had someone with whom I could share ... "
Avsluta meningen "Jag önskar att jag hade någon jag kunde dela..."

27. How would you like to start each day?
Vad skulle du vilja börja varje dag med?

28. Tell the person you are talking to what your first impression was of him/her.
Berätta för den du pratar med vad ditt första intryck av hen var.

29. What makes you embarrassed?
Vad gör dig generad?

30. Do you feel uncomfortable when people show strong emotions
Blir du besvärad när folk visar starka känslor?