Revisorer

Revisorernas uppdrag att oberoende granska styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning samt företagets årsredovisning och bokföring, är av central betydelse för staten som ägare.

Ansvaret för val av revisorer för företag med statligt ägande ligger alltid hos ägaren. Det praktiska arbetet med upphandlingen hanteras av företagets ekonomiavdelning, en revisionskommitté eller annan lämplig funktion.
Regeringskansliets förvaltare/handläggare följer dock alla stegen i upphandlingsprocessen från upphandlingskriterier till urval och utvärdering. Det slutliga beslutet fattas av ägaren på årsstämman.

Revisorer väljs enligt Aktiebolagslagen ABL. För det fall omval av revisorer övervägs utvärderas alltid revisorernas arbete.

Löpande utvärderingar görs för att rätta till eventuella brister och för att förtydliga ägarens önskemål. På bolagsstämman 2015 valdes revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers (PwC) till revisor för Lernia med
angiven huvudrevisor Ann-Christine Hägglund. 

Riksrevisionen utser inte revisorer för Lernia.

Offert

Offertförfrågan

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta