Coronaviruset (COVID-19)

Med anledning av Coronaviruset samlar vi Lernias riktlinjer och uppdaterad information här.


Information om distansundervisning

Publicerat: 2020-06-09

Lernia anpassar studierna utifrån de riktlinjer och direktiv som kommer från våra myndigheter. Samtidigt som vi aktivt ska förhindra smittspridning strävar vi också efter att ge dig som deltagare de bästa förutsättningarna för att du ska klara dina studier och uppgifter. Nuvarande distans- och fjärrundervisningslösningar kommer att fortsätta att gälla under sommaren.

Nedan har vi listat vad som gäller för Lernias olika utbildningar och program. Informationen kan komma att uppdateras utifrån vilka riktlinjer och direktiv som våra myndigheter ger.

Om du som deltagare behöver komma in i våra lokaler måste du vara symptomfri. Du som måste resa med allmänt kommunikationsmedel som tåg, tunnelbana eller buss – undvik rusningstrafik och använd gärna annat färdmedel, t ex bil, cykel eller promenera, om du kan.

Till dig som deltar i Arbetsförmedlingens utbildnings- och matchningstjänster

Du fortsätter din utbildning / ditt program på distans under sommaren och fram till och med den 1 september. Du kommer i god tid att få information om vad som gäller efter den 1 september. Kontakta din lärare eller handledare om du har frågor eller funderingar.

Till dig som deltar i en yrkeshögskoleutbildning

Du som går en utbildning som avslutas denna termin fortsätter att göra det på distans. Från och med höstterminen så kommer utbildningen (den del som är platsbunden) att genomföras på plats i våra lokaler under förutsättning att det inte finns risk för smittspridning. Tänk på att du endast får resa inom landet om du är symptomfri. Kontakta din utbildningsledare eller lärare om du har frågor eller funderingar.

Till dig som deltar i utbildningar i Stockholms stad och kranskommunerna

Vuxenutbildningen i Stockholms stad med kranskommuner kommer även efter den 15 juni i huvudsak ges via distans och fjärrundervisning. Undantag kan ges för dem som är i behov av att få sin undervisning i klassrum och där det kan vara avgörande för att deltagaren ska klara av sina studier. Vi utgår alltid från Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om att hålla avstånd, att inte samla fler än 50 personer på en plats och att inte belasta kollektivtrafiken. Detta sammantaget kan påverka möjligheten att bedriva klassrumsundervisning. Kontakta din lärare om du har frågor eller funderingar.

Till dig som deltar i vuxenutbildningar i andra kommuner

Lernia följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och kommuner ger. Du som deltagare kommer att få information om vad som gäller din utbildning från din lärare.

Till samtliga deltagare i Lernias utbildningar och program

Vi kommer löpande att uppdatera vår information om vad som gäller utifrån de riktlinjer och direktiv som kommer från våra myndigheter. Din lärare/kontaktperson kommer att ge dig information om vad som gäller för just dig. Du får endast delta i Lernias eventuella aktiviteter och insatser som sker på plats i våra lokaler om du är symptomfri!

Riktlinjer

Vår personals, våra deltagares och kunders säkerhet och hälsa är av högsta prioritet. Som organisation har vi ett samhällsansvar och för att förhindra smitta följer vi noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för coronaviruset till mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att stanna hemma och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Den 1 april uppdaterade FHM sina allmänna råd, läs mer i deras nyhet här.

Det handlar bland annat om att var och en i Sverige har ett ansvar för att förhindra smitta, att man bör undvika större sammanhang där flera personer träffas samt att alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida med frågor och svar: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/  

För att undvika att du eller andra blir smittade och minimera vidare smittspridning har vi följande riktlinjer:

  • Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer - alla med symptom på luftvägsinfektion uppmanas att stanna hemma.
  • Ta inte i hand när du hälsar på människor på möten, intervjuer etc.
  • Håll avstånd och undvik fysisk kontakt med andra.

Lernias deltagare i utbildningar och program

  • Om du deltar på någon av Lernias utbildningar får du information från din skola/utbildningsplats om vad som gäller för dig och din utbildning. Information uppdateras även i Lärportalen.
  • Om du är kallad till kursstart kommer du att få information om hur du deltar i distansundervisningen

P.g.a att många skolor i flera länder gått över till distansundervisning har belastningen ökat avsevärt på Lärportalen (Itslearning) och därför är systemet just nu långsamt. Vi och leverantören arbetar för att lösa problemen.

Lernias utbildningar

  • Vuxenutbildning

Lernia följer regeringens rekommendation att från och med 2020-03-18 införa distansutbildning på vuxenutbildningen. Skolverksamheten är fortfarande öppen men undervisningen bedrivs istället på distans, så du kopplar upp dig hemifrån. 
- APL

Om du inte är sjuk men ändå inte får vara på din praktikplats, prata med din skola för att se om det finns andra lösningar. Om skolan inte kan erbjuda annan undervisning har du ändå rätt att behålla ditt studiestöd.

  • Arbetsmarknadsutbildningar och Stöd och matchning

Arbetsförmedlingen rekommenderar att alla externa arbetsmarknadstjänster och utbildningar, så långt som det är möjligt, bedrivs via distanslösningar. Du kommer att bli kontaktad av din skola / utbildningsplats med mer information.

  • Yrkeshögskola

Lernias YH-utbildningar bedrivs på distans från och med den 18 mars. Kontakta din lärare om du behöver mer information om hur du ska gå tillväga för att delta i undervisningen digitalt. Mer information finns i Lärportalen.
- LIA
De elever som har LIA ska om möjligt fortsätta vara på sina praktikplatser så länge företaget/arbetsgivaren tillåter det och myndigheternas direktiv inte säger något annat. Detta gäller för närvarande även om skolan tillfälligt skulle stänga eller gå över till distans- och fjärrundervisning.

CSN

CSN har meddelat att studerande får behålla sitt studiestöd även om skolan stänger, det gäller även om skolan inte kan erbjuda fjärr- eller distansundervisning. Studerande behöver inte kontakta CSN, utan CSN fortsätter att betala ut studiestödet som vanligt. Länk till info CSN: https://www.csn.se/om-csn/aktuellt/nyhetsflode/2020-03-17-med-anledning-av-coronaviruset.html 

Vad kan jag göra för att undvika smitta? 

Som vid alla influensaperioder – var extra noggrann med hygien. Vi säkerställer att det finns ordentligt med tvål och pappershanddukar på alla toaletter i Lernias lokaler. Om möjligt, även handsprit vilket dock kan vara svårt att få tag på just nu.

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt undvika att nära kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller när du är nära andra. 

Håll er löpande informerade om läget på:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ (här finns också information på olika språk)

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/andra-sprakother-languages - Om coronaviruset på andra språk och lätt svenska

https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Nyheter på andra språk och lätt svenska

Här samlar Sveriges Radio nyheter om det nya coronaviruset i Sverige för dig som har annat modersmål än svenska. Information på english, العربية, suomeksi, Soomaali, فارسی|دری, Kurmancî, سۆرانی, davvisámegilli, romani, meänkielele och på lätt svenska:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7428495

Dela gärna