Stärk dina medarbetare för framtidens vårdbehov

Behöver ni bredda eller bygga på vårdkompetens för era anställda? Har dina medarbetare erfarenhet inom vård och omsorg men saknar formell utbildning? Lernia erbjuder en digital och tidseffektiv företagsutbildning för att validera och utveckla dina medarbetare.

"Flexibel utformning som ger möjlighet till fortsatt arbete under studietiden."

För att möta framtidens krav på kompetens inom vård och omsorg har Lernia tagit fram en digital helhetslösning med validering av vårdkompetenser i fokus. Genom validering synliggörs medarbetarens tidigare kunskaper och erfarenheter. Om kompetenser eller kunskaper saknas inom specifika områden, erbjuder vi riktade utbildningar som leder till formella betyg.

Våra erbjudanden

Vår digitala helhetslösning riktar sig främst till arbetsgivare som vill validera och vidareutveckla sin personal. 

Oavsett hur era behov ser ut, finns möjligheter att ta del av hela eller delar av lösningen, på dina villkor. I dagsläget kan du välja mellan:

Varför Lernia?

  • Ett flexibelt och individanpassat upplägg med möjlighet att studera och arbeta samtidigt.
  • En kvalitetssäkrad process som leder till formella betyg enligt Skolverket.
  • Utbildning och stöd av kompetenta vårdlärare med lång erfarenhet av att utbilda yrkesverksamma.
  • Arbetslivsnära lärande - kompetensutveckling för hela organisationen.

 

 

Flexibla studieformer

Vi vet att det kan vara svårt att få tid för kompetensutveckling i det dagliga arbetet. Därför erbjuder vi flexibla studieformer som passar såväl verksamheten som individens behov.

Välj mellan:

  • Distans
  • Distans webbklassrum
  • Närstudier

Läs mer om de olika studieformerna i produktbladen för respektive erbjudande.

Kontakt

Är detta något för dig och din arbetsgivare? Kontakta oss.

foretagsutbildning@lernia.se
0771-650 650

Dela gärna