Sverige hungrar efter kockar


"Vår vision är att skapa ett nav som binder samman olika delar inom måltidsindustrin. Precis som en god matupplevelse kan binda samman människor."
Aktuell pressinformation och nya kockutbildningar.

Aktuellt & våra utbildningar

Här hittar du bland annat information om våra nya kockutbildningar och aktuell pressinformation med mera.

Läs mer om nyheter i vår satsning

Pontus Billenman, initiativtagare för Lernias satsning.

Kontakt

Intresserad av att veta mer?

Läs mer om kontaktuppgifter och talesperson på Lernia

Varför behövs satsningen?

Utvecklingen mot mer högkvalitativ mat hålls tillbaka av brist på kompetent personal. Potentiella nya anställda vet inte om hur önskade de är eller vilka möjligheter som finns och glappet mellan utbildning och bransch är för stort. För att lösa detta krävs ett helhetsgrepp. Branschen behöver en kompetenspartner. 

Läs mer om vår satsning

Samarbetspartners

Vår vision och satsning är ingenting utan våra samarbetspartners. 
Läs mer om våra samarbetspartners

Dela gärna