Asylsökandes och nyanländas inträde in på arbetsmarknaden är en mycket viktig samhällsfråga och ofta avgörande för människors känsla av tillhörighet i samhället. Men det finns idag barriärer, kulturskillnader och andra utmaningar som gör att den vägen kan verka lång och komplicerad. Här kan svenska företag spela en viktig roll. Lernia och Telia tar nu ett gemensamt grepp och utnyttjar kraften i digitaliseringen för att förenkla och korta vägen in på arbetsmarknaden och därmed in i det svenska samhället.


Vad är Join-appen?

Appen är ett samarbetsprojekt mellan Lernia och Telia. Den är framtagen av oss för att förenkla och tydliggöra de steg som man behöver för att få ett jobb som ny i Sverige.

Join-appen innehåller olika avsnitt och övningar som tillsammans ökar förståelsen och blir en guide på vägen mot en anställning.

Appen innehåller information med allt ifrån hur man validerar sina betyg och intyg, vilka olika utbildningar som finns och hur man söker dem, till att visa hur man skriver ett CV och söker jobb eller praktikplats.

Innehållet är indelat i olika avsnitt och innehåller även information om vad man behöver tänka på när man väl har fått ett arbete. Vilka rättigheter och skyldigheter har man?

Allt material i appen är framtaget för att underlätta användarens väg mot att få och behålla ett arbete.

Join-appen kommer under hösten att kunna laddas ner gratis som en app till mobilen, och finns då på svenska, engelska och arabiska.

Dela gärna