Säkra kompetensen med Industriteknik Bas

Rätt kompetens behövs både hos medarbetare och nyanställda. För att säkerställa det har företag, fackförbund, näringslivs- och intresseorganisationer skapat Industriteknik Bas – en branschgemensam modell för validering av industriell baskompetens.


Industrin behöver kvalificerade medarbetare

Industrin behöver kvalificerade medarbetare. Har vi inte det blir det svårt att upprätthålla den produktivitet och kvalitet som krävs för att vara konkurrenskraftig. Industriteknik Bas validerar kompetensen inom tio områden som anses vara kvalificerande för att arbeta inom svensk industri. Kraven för varje delområde är hämtade direkt från verkligheten, via företag, fackförbund och experter inom respektive bransch och innehållet är granskat av samtliga branschorganisationer.

Boka kostnadsfri konsultation!

Ta första steget mot att säkra kompetensen för framtiden genom att boka en gratis konsultation med en expert från Lernia. Tillsammans går vi igenom ert kompetensbehov och tar fram ett förslag på en handlingsplan för validering och kompetensutveckling utifrån era förutsättningar. 

Att genomföra Industriteknik Bas med Lernia

Lernia är ett certifierat testcenter för validering av kompetens inom ramarna för Industriteknik Bas. Väljer ni att genomföra Industriteknik Bas med Lernia får ni stöd genom hela processen, en genomgång av resultatanalysen, utbildningsförslag för att komplettera er interna kompetens, samt självklart utvärdering och uppföljning. Först ser vi över er kompetens för att få en gemensam förståelse för ert kompetensbehov. Därigenom säkerställer vi att ni får den hjälp och det stöd som behövs för att klara valideringen utifrån era specifika förutsättningar. 

Boka Industriteknik Bas med Lernia: indbas@lernia.se

Har du redan kartlagt kompetensen på ditt företag? Boka utbildning direkt här.

Kompetenskollen 

För att hjälpa er att komma igång och få en bättre bild av hur ert kompetensbehov ser ut, samt ta reda på hur ni jobbar med kartläggning och kompetensutveckling, har Lernia tagit fram Kompetenskollen, en guide och ett underlag för dig som vill säkra kompetensen! 

Ladda ner kompetenskollen

Bakom utvecklingen av Industriteknik Bas står: 

Dela gärna