Skip to main content

Frågor och svar

Vad är syftet med kampanjen och hur finansieras den? Hitta svaret på dina frågor här.


Vad är syftet med kampanjen?
Vi vill fortsätta dialogen från Den nya rikssvenskan och Nätverkskollen och lyfta problematiken att människor med rätt kompetens kan bli uteslutna från arbetsmarknaden på grund av faktorer som inte är relevant för arbetet.

I denna specifika kampanj lyfter vi ålder, namn och funktionsvariation. Faktum är att om en arbetssökande är över 40 år gammal, har en funktionsvariation eller kommer från ett annat land är det svårt att komma in på arbetsmarknaden – i många fall är det svårt att ens få komma på en arbetsintervju. Trots att personen ifråga kan ha högre kompetens och mer erfarenhet än andra sökande. Detta hindrar människor från att bli en del av samhället och vi vill därför fortsätta att slå ett slag för att erfarenhet, kompetens och viljan att skapa sig ett bra liv måste värderas högre på dagens arbetsmarknad. Att drabbas av diskriminering kan dessutom få en avskräckande effekt från att fortsätta söka jobb, vilket bidrar till både arbetskraftsbrist och arbetslöshet med en negativ effekt på både individ och samhälle.

Hur finansieras kampanjen?
Det är Lernia som finansierar kampanjen. Lernia är inte en statligt finansierad verksamhet utan drivs i kommersiellt syfte.

Vissa yrken och roller kanske kräver att du har erfarenhet från Sverige/inte har en funktionsvariation/är en viss ålder?

Vi tycker inte att människor ska bli bortvalda i en rekryteringsprocess på grund av faktorer som inte påverkar personens förmåga att prestera. Vi tror att en del av lösningen är att uppmärksamma den här problematiken så att potentiella arbetsgivare blir medveten om varför man väljer vissa kandidater och väljer bort andra.

Hur arbetar Lernia med hållbar och inkluderande rekrytering?
Vi har en policy som vi alltid utgår från när vi rekryterar. Policyn har sin utgångspunkt i konventionen om de mänskliga rättigheterna, diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen.