JOIN - när mångfald är din bästa affär

Det är inte förrän vi börjar anställa annorlunda som det kan bli annorlunda. Därför har vi utvecklat JOIN, en rekryteringsmodell för arbetsgivare som vill öka mångfalden i sin verksamhet.

Att välja hållbar kompetensförsörjning borde vara lika enkelt som att välja Krav-märkt. Nu är det möjligt. Genom att rekrytera eller hyra in via JOIN gör ni ett aktivt val för att få fler medarbetare med annan bakgrund än svensk eller nå en bättre könsfördelning i organisationen.

Vi har kompetensen, ni har jobben

Öppna/Stäng
En karta över Joinprocessen

Tack vare vår utbildnings- och bemanningsverksamhet kan vi bygga kompetenskedjor hela vägen från utbildning till anställning hos dig som arbetsgivare. Världens kompetens samlas i våra klassrum. Låt oss hitta talangerna åt dig.

1. Lernia utbildar årligen 45 000 människor. Det närmsta året beräknas mellan 70 000 och 140 000 människor komma till Sverige, enligt Migrationsverket. Många av dem kommer att börja en Lerniautbildning på någon av de 100 orter där vi finns i Sverige.

2. Utifrån kundens kravprofil kan vi söka relevanta kompetenser i våra klassrum, eller vid behov initiera samarbeten med våra offentliga uppdragsgivare som kommuner och Arbetsförmedlingen för att proaktivt söka talanger bredare. 

3. Vi initierar, vid behov, utbildningar för att komplettera människor med nödvändiga tilläggskunskaper (till exempel Sfi och yrkesutbildning) i syfte att matcha kundens kompetensbehov.

4. Du som kund tar ansvar genom att anställa hållbart  lika enkelt som att välja Krav-märkt!

Tillsammans för en hållbar arbetsmarknad.

Vill du veta mer om JOIN?

Öppna/Stäng

Kontakta Roken Cilgin för att få veta mer om hur JOIN kan stötta ditt arbete med hållbar kompetensförsörjning.