Skip to main content

Volvo Cars


Lernia har rekryterat 1 500 nya medarbetare till Volvo Cars och attraherat rekordmånga kvinnor till bilfabriken och påbörjat en attitydförändring till att jobba i bilindustrin.

Rekordrekrytering på Volvo

Volvo Cars lansering av den nya bilmodellen XC90 är en av de största svenska industrisatsningarna på flera år. Följ med bakom kulisserna på Torslandaverken där Lernia spelar en nyckelroll tillsammans med bland andra Volvo Cars HR Competence Developer Sarah Alverbratt. Lernia har rekryterat 1 500 nya medarbetare, attraherat rekordmånga kvinnor till bilfabriken och påbörjat en attitydförändring till att jobba i bilindustrin – och så har vi Ragnhild som har börjat en ny karriär på Volvo Cars.

Storsatsning krävde nya medarbetare

Volvo Cars har återinfört treskift i bilfabriken och den stora satsningen krävde 1 500 nya medarbetare. Samtidigt vill volvo attrahera fler kvinnliga medarbetare och bredda rekryteringsbasen för att säkerställa företagets framtida behov av nya medarbetare.

3 500 genomförda intervjuer 

13 000 ansökningar till de nya jobben hos Volvo Cars resulterade i att Lernia genomförde 3 500 intervjuer under några intensiva månader runt årsskiftet 2014/2015. Ambitionen att få in fler kvinnliga medarbetare i arbetslagen lyckades - nästan hälften av de nyanställda är kvinnor. Flera framgångsrika rekryteringsutbildningar har arrangerats i samarbete med Volvo Cars, Lernia och Arbetsförmedlingen.

Så lyckades Volvo Cars nå sina mål

En nyckelperson hos Volvo Cars är Sarah Alverbratt som arbetar med strategisk kompetensutveckling och det är hon och kollegorna på HR-avdelningen som ska säkerställa att det finns kompetenta medarbetare i dag och i framtiden. 

Volvo cars fabriksgolv kvinna sitter på stol

Under en rundvandring i fabriken berättar Sarah om de olika arbetsmomenten som kantar det till synes oändligt långa bandet. Och den som tror att bilar byggs av robotar kommer att bli förvånad under ett besök i Volvofabriken. Längs monteringsbandet är det glasrutorna som monteras och limmas med hjälp av orangefärgade robotar, i övrigt är det montörer som utför arbetet.

"Intresset var enormt, vi fick närmare 13 000 ansökningar. Vi genomförde 3 700 intervjuer och till slut hade vi 1 500 personer som var redo att börja jobba hos Volvo."

Ett exempel på en innovativ lösning för att bredda rekryteringsbasen är den montörsutbildning som Lernia driver tillsammans med Volvo Cars och Arbetsförmedlingen. Den är en av Lernias rekryteringsutbildningar, vars syfte är att lösa en arbetsgivares anställningsbehov. En viktig del är praktik på det företag som initierat utbildningen.

– Genom att ta in praktikanter kan vi visa att Volvo är ett öppet företag och att det är en modern och spännande arbetsplats, säger Sarah Alverbratt.

Sarah återkommer till att rekrytering, utbildning och bemanning är helt företagskritiska frågor.

– Volvo lever på sitt goda rykte och om vår rekrytering och bemanning inte fungerar riskerar vi vårt varumärke och kunder, säger Sarah. 

Utbildningssatsningen tillsammans med Lernia inleddes förra hösten då en första kull blev antagen till montörsutbildningen. Sedan dess har ytterligare fyra grupper genomgått utbildningen. Varje grupp består av tolv deltagare. Resultatet av satsningen är lovande, 4 av 5 deltagare får jobb hos Volvo Cars efter den 10 veckor långa utbildningen.

– Vi har haft ett bra inflytande över utbildningens innehåll. Jag vågar påstå att den stämmer bra överens med hur det ser ut i vår verksamhet. Det är roligt att möta de grupper som kommer hit. Man märker att de har blivit ett sammansvetsat gäng efter den teoretiska biten. Och det är härligt att se hur de som kommer ut på sin praktik blir absorberade av lagkänslan, säger Sarah. 

Ett företag - alla kompetenslösningar


10 000

uthyrda konsulter

15 000

deltagare

1 100

kunder