Scania


Inför utbyggnaden av produktionen i Oskarshamn behövde Scania 800 nya medarbetare. Men på en liten ort var det verkligen en utmaning att hitta tillräckligt många personer att rekrytera.

Man ville sprida bilden av Scania som arbetsgivare 

Scania hade fattat beslutet att bygga ut sin produktion i Oskarshamn. För att kunna uppnå de omfattande målen behövde Scania rekrytera 800 personer, varav 200 skulle erbjudas en fast anställning. 

Oskarshamn är en liten ort, som tack vare en stark industritradition har en näst intill obetydlig arbetslöshet. Det fanns helt enkelt inte tillräckligt med arbetskraft på orten. Här gällde det därför att visa vilken attraktiv arbetsgivare Scania är, även utanför Oskarshamn och de traditionella grupperna. 

I oktober 2013 beslutade Scania att man till våren 2016 skulle vara i full produktion med 800 nya medarbetare. 

Nya vägar för att hitta medarbetare 

Eftersom man behövde bredda rekryteringsbasen utanför de befintliga målgrupperna behövde man också hitta nya sätt att nå dit. Förutom den traditionella direktrekryteringen använde man digitala kanaler och Lernias satsning "Hej arbetsliv!" för att väcka ett intresse hos de yngre målgrupperna. 

Lernia besökte gymnasieskolor runt om i Kalmar län och berättade om hur det är att arbeta på Scania och man producerade också en film. 

I employer branding-arbetet fokuserade man särskilt på unga kvinnor och personer med annan etnisk bakgrund än svensk. 

En rekryteringsutbildning och en kurs i yrkessvenska bidrog till att göra dessa grupper till värdefulla kandidater för Scania. 

Målen uppnåddes i rätt tid med hög kvalitet 

Lernia levererade 800 rekryteringar till Scania och ca 200 av dessa anställdes sedan. 12 invandrare har gått det så kallade snabbspåret från etableringen till jobb på Scania på bara 7 månader. 

Trots stora utmaningar lyckades man alltså nå projektets mål i tid, och med rätt nivå på kvaliteten. 

Vi har hjälpt Scania med


Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?


Kontakta oss gärna

Du är varmt välkommen att ringa 0771-650 600. Annars kan du fylla i dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss till dig.

För och efternamn
Din e-postadress
Ditt telefonnummer
Meddelande

Ett företag - alla kompetenslösningar


10 800

uthyrda konsulter

34 400

utbildade personer

1 500

samarbeten med företag

Dela gärna