Skip to main content

Scania


Inför utbyggnaden av produktionen i Oskarshamn behövde Scania 800 nya medarbetare. Men på en liten ort var det verkligen en utmaning att hitta tillräckligt många personer att rekrytera.

Så startade det

Scania hade fattat beslutet att bygga ut sin produktion i Oskarshamn. För att kunna uppnå de omfattande målen behövde Scania rekrytera 800 personer, varav 200 skulle erbjudas en fast anställning. 

Oskarshamn är en liten ort, som tack vare en stark industritradition har en näst intill obetydlig arbetslöshet. Det fanns helt enkelt inte tillräckligt med arbetskraft på orten. Här gällde det därför att visa vilken attraktiv arbetsgivare Scania är, även utanför Oskarshamn och de traditionella grupperna. 

I oktober 2013 beslutade Scania att man till våren 2016 skulle vara i full produktion med 800 nya medarbetare. 

Nya vägar för att hitta medarbetare 

Eftersom man behövde bredda rekryteringsbasen utanför de befintliga målgrupperna behövde man också hitta nya sätt att nå dit. Förutom den traditionella direktrekryteringen använde man digitala kanaler och Lernias satsning "Hej arbetsliv!" för att väcka ett intresse hos de yngre målgrupperna. 

Video
Spela film

För att se våra filmer på lernia.se behöver du godkänna cookies.

Det går även att se filmen på YouTube.

Lernia besökte gymnasieskolor runt om i Kalmar län och berättade om hur det är att arbeta på Scania och man producerade också en film. 

I employer branding-arbetet fokuserade man särskilt på unga kvinnor och personer med annan etnisk bakgrund än svensk. 

En rekryteringsutbildning och en kurs i yrkessvenska bidrog till att göra dessa grupper till värdefulla kandidater för Scania. 

Målen uppnåddes i rätt tid med hög kvalitet 

Lernia levererade 800 rekryteringar till Scania och ca 200 av dessa anställdes sedan. På bara sju månader har 12 nyanlända gått det så kallade snabbspåret från etableringen till jobb på Scania.

Trots stora utmaningar lyckades man alltså nå projektets mål i tid, och med rätt nivå på kvaliteten. 

Ett företag - alla kompetenslösningar


10 000

uthyrda konsulter

15 000

deltagare

1 100

kunder