Skip to main content

Lernia ger ny fart åt Idnets rekryteringsprocess


IT-företaget Idnet har strax under 50 medarbetare och befinner sig i en stark tillväxtfas. När arbetet att tillsätta en ny systemutvecklare drog ut på tiden vände de sig till Lernia.

Hade kört fast

– Vi hade helt enkelt kört fast. Vår ursprungliga rekryteringspartner hade inte kommit framåt i den takt vi behövde. Samtidigt kände vi oss osäkra på vad som gjordes och om en lösning var inom räckhåll. När Lernia fick uppdraget att hjälpa oss agerade de väldigt snabbt. De var lyhörda för vår situation och fick igång rekryteringsprocessen direkt, säger Christina Befwe, marknadschef på Idnet AB.

Varje enskild medarbetare avgörande

Att hitta rätt medarbetare som inte bara möter kompetensbehovet utan också vill vara med att utveckla företagskulturen är helt avgörande för Idnets fortsatta framgång.

– Vi har inte det stora bolagets samlade resurser eller rekryteringskanaler. Å andra sidan kan vi erbjuda en väldigt spännande arbetsplats där individen ges stort utrymme att växa och påverka både den egna vardagen och företagets utveckling, fortsätter Christina Befwe.

"Lernia gjorde ett gediget grundarbete och visade stort engagemang i en väl strukturerad process som vägde in både kompetens och personliga egenskaper. I en jämförelse med andra är de också väldigt duktiga på att återkoppla och hålla oss som kund uppdaterade."

– Som företag präglas Idnet av långa relationer, både med våra kunder och med våra medarbetare. Det är någonting vi är väldigt stolta över och vill fortsätta att odla. Vi hjälper i dag ett flertal stora, internationellt framgångsrika kunder att ligga i absolut framkant av den tekniska utvecklingen. Lägg till en stark sammanhållning både med kollegor och kunder och du får en arbetsplats där många trivs väldigt bra. När vi väl hittar rätt kandidat är chansen god att det är början på en lång relation, säger Christina Befwe.

Rekrytering kräver engagemang och kunskap

Joakim Whitefield, regionchef på Lernia

På en arbetsmarknad där efterfrågan är större än utbudet kan kandidaterna vara selektiva. I många fall blir de själva uppsökta av olika arbetsgivare och rekryteringsföretag.

– Det var en hel del arbete med att få fram kvalificerade kandidater som kunde möta den kravprofil vi satt upp tillsammans med Idnet. När vi väl etablerat kontakt var det samtidigt uppenbart att många tilltalades av Idnet som arbetsplats. Framgångsrik rekrytering handlar också om att våga utmana sig själv och kunden lite grann. Det är inte alltid lösningen följer den gängse mallen. Här vill vi vara konsultativa och erbjuda uppdragsgivaren en stor och samlad erfarenhetsbank, säger Joakim Whitefield, regionchef på Lernia.

– Lernia gjorde ett gediget grundarbete och visade stort engagemang i en väl strukturerad process som vägde in både kompetens och personliga egenskaper. I en jämförelse med andra är de också väldigt duktiga på att återkoppla och hålla oss som kund uppdaterade. När vi arbetar med Lernia känns det aldrig som det är några tveksamheter om var vi står i processen. I en så viktig fråga som rekrytering bidrar det givetvis till att vi känner oss trygga, kommenterar Christina Befwe.

Personlighet och beteende testades

Christina Befwe Idnet

För att säkerställa den nya medarbetarens lämplighet fick slutkandidaterna gå igenom ett arbetsrelaterat personlighetsformulär. Formuläret ger en förståelse för olika aspekter av kandidatens beteendestil och hur den påverkar hens arbetsprestation.

– Personlighetsformuläret är i princip lika viktigt som intervjudelen, speciellt när det står mellan flera kandidater. I en intervju blir man lätt känslomässigt styrd. Då behövs en kontroll av att det man känner under och efter intervjun stämmer. Vi måste i grunden förstå vilka förutsättningar kandidaten har att matcha de krav och förväntningar vi har på rollen som ska tillsättas. Om utfallet av intervjun känns i magen så är personlighetstestet den rationella delen av beslutsunderlaget, avslutar Idnets Christina Befwe.

Kort om Idnet

Idnet har i över 25 år tillhandahållit moderna och framtidssäkra IT-lösningar för logistik. Lösningarna förenklar och effektiviserar arbetsrutiner, ökar kvalitet och lönsamhet samtidigt som de bidrar till bättre kundupplevelser. Erbjudandet består av olika applikationskoncept, WMS-system med tillhörande hårdvara och infrastruktur. Idnets kunder finns i logistikintensiva branscher och tillhör de absolut ledande och största företagen inom dagligvaru- och detaljhandel, industri och automotive i Norden.

Ett företag - alla kompetenslösningar


10 000

uthyrda konsulter

15 000

deltagare

1 100

kunder