Skip to main content

5 insikter som hjälper till att minska personalomsättningen

En hög personalomsättning är ett vanligt och ihållande problem för många företag. Det kan dels medföra flera kostnader för bland annat rekrytering, introduktion av nya anställda och utbildningstillfällen. Dels kan det påverka produktiviteten via förlusten av kompetens och erfarenhet. Så vad ska då företag göra för att minska personalomsättningen? Vilka lösningar finns? Här har vi listat fem viktiga insikter som kan vägleda er mot målet att minska personalomsättningen.

1. Hög personalomsättning kan bero på att personalen inte trivs

Att medarbetare väljer att sluta om de inte trivs är ingen banbrytande insikt i sig, det kan dock vara fördelaktigt att agera på den insikten innan det är försent. Allt för många arbetsgivare blir medvetna om att någon i personalen inte trivs först när uppsägningen kommer – och då är det ofta för sent. I en undersökning från Gallup säger 52 procent av de som säger upp sig, att deras arbetsgivare eller chef kunde ha övertalat dem att stanna kvar, men att ingen frågade dem om de trivdes på jobbet. Att arbeta med trivsel och engagemang är en proaktiv uppgift som kräver både mätning och uppföljning. För detta finns det flera metoder för att ta pulsen på hur medarbetarna mår på jobbet, till exempel medarbetarsamtal och kanaler för feedback. Genom löpande enkäter och undersökningar går det att sätta siffror på trivseln, som därefter kan analyseras, jämföras och följas upp. Det gör det lättare att forma en arbetsplats där människor trivs och stannar.

2. Motiverade medarbetare vill ständigt utvecklas

En vanlig orsak till att medarbetare slutar sitt jobb är att de känner att de har stagnerat i sitt arbete. Får de inte möjligheter att lära sig nya saker, utvecklas eller att gå vidare i karriären kommer de att söka sig vidare till nya utmaningar. Att erbjuda sina medarbetare kompetensutveckling och personlig utveckling samt ge en möjlighet att kunna gå vidare inom företaget är en grundförutsättning för att medarbetarna ska motiveras att bli kvar. Det bygger dessutom upp kompetensen inom företaget.

3. Er arbetsmiljö är viktig!

När svenska arbetstagare listar vad som är viktigast vid valet av arbetsgivare hamnar en bra arbetsmiljö på första plats, enligt en undersökning från Kantar Sifo. En bra arbetsmiljö behöver till att börja med vara säker, tilltalande och trivsam. Den behöver dessutom vara en plats med etiska värderingar som speglas i det dagliga arbetet så att personalen kan känna sig både trygg och uppskattad. På arbetsplatser där ledningen agerar moraliskt tveksamt och inte aktivt satsar på sin personals välmående och trivsel kommer personalen förr eller senare att förlora sitt engagemang och söka sig vidare. Är arbetsplatsen däremot en trygg punkt med en trivsam och inkluderande kultur skapar det starkare band mellan arbetsgivare och medarbetare.

Behöver ditt företag fler medarbetare?

Se våra bemanningstjänster

4. Hög personalomsättning kan motverkas genom bättre kommunikation

En faktor som placerar sig högt när det kommer till vad medarbetare värderar hos arbetsgivare är kommunikation och transparens. De vill ha en öppen och ärlig arbetsmiljö där arbetsgivaren inte lämnar några frågetecken kring visioner, mål, förändringar etc. – en öppenhet som skapar både förtroende och förståelse. Medarbetarna vill även kunna göra sig hörda och få vara med och påverka. Delaktighet i arbetet har inte bara en positiv effekt på engagemang utan även på produktivitet. Det är minst lika viktigt med feedback och uppskattning så att medarbetarna får känna att de tillför någonting av värde i sitt arbete. Kommunikationen behöver grundas i lyhörda chefer som ser individerna, för att på så sätt kunna se om någon medarbetare inte presterar som vanligt samt att ta reda på orsaken till det. Som vi nämner ovan i artikeln, hade mer än hälften av alla som slutar frivilligt stannat kvar om någon hade visat intresse för hur de trivs på jobbet.

5. Rekrytera inte bara rätt kompetens – rekrytera rätt person

Rekrytering och bemanning ställs inför samma utmaningar. Rätt person för jobbet ska inte bara ha den kompetens och erfarenhet som krävs för att kunna göra jobbet, de ska även kunna passa in på arbetsplatsen, i teamet och i företagskulturen. Att hitta en person som inte bara kan utföra jobbet på ett bra sätt, utan som trivs och stannar, handlar därför om att se bortom kompetenskraven och ta med personliga egenskaper och värderingar i matchningsprocessen.

 

Har du som ledare utmaningar i att hitta medarbetare med rätt personliga egenskaper? Ladda ner vår guide och läs mer om vikten av och hur du går tillväga för att rekrytera rätt person!

Så får Lernia personalen att trivas och stanna kvar

Att utgå från de här fem viktiga insikterna och agera på dem kan påverka en onödigt hög personalomsättning till det bättre. Ett annat effektivt sätt att minska personalomsättningen är att anlita ett bemannings- och rekryteringsföretag då dessa är specialister på att hitta rätt person för jobbet som ska utföras, både vad gäller kompetens och personlig matchning. De har erfarenhet och stora nätverk med konsulter vilket gör att de kan hitta just den person som både kan utföra jobbet så bra som möjligt och samtidigt trivas med det.

 

På Lernia arbetar vi aktivt med att få våra konsulter att trivas och stanna kvar, med utgångspunkt från insikterna om vad som får personal att trivas. Bland annat görs det genom att prioritera kommunikation och relationer. Lokala konsultchefer har en hög närvaro ute hos kunderna för att säkerställa att både kund och konsult är nöjda, något som leder till goda relationer och samarbeten där det är lätt att bli hörd, få svar på frågor, reda ut eventuella problem m.m. Konsultcheferna är erfarna och vet hur ofta de behöver vara på plats för att fånga upp atmosfären så medarbetarna trivs. Om någonting inte fungerar som det borde kan det snabbt rättas till – ett arbete som har lönat sig, med konsulter som trivs som resultat.

 

I en återkommande pulsundersökning där medarbetarnas trivsel mäts säger hela 77 procent av konsulterna som tidigare arbetat på andra bemanningsföretag att de trivs bättre hos Lernia bemanning, något vi på Lernia ser som ett kvitto på ett fungerande arbetssätt. Det är förstås även en drivkraft för att kunna fortsätta att utveckla arbetet med att få personalen att trivas, stanna och känna ett starkt engagemang på arbetsplatsen, något som alla parter vinner på.

 

Vårt rekryteringserbjudande

Så kan Lernia hjälpa ditt företag med rekryteringslösningar nu och i framtiden

Läs mer om våra nyheter och trender