Skip to main content

7 vanliga frågor om bemanning

Bemanning är ett flexibelt sätt att anpassa personalstyrkan efter behov. Men vad kostar bemanning, hur fungerar det och vad innebär det egentligen? Här får du svar på de vanligaste frågorna.

Vad innebär bemanning?

Bemanning innebär att ta in personal eller kompetens tillfälligt eller under en längre period. Det är en smidig lösning när det råder osäkerhet om företagets långsiktiga personalbehov, vid tillfälliga arbetstoppar, säsongsvariationer eller plötsliga organisationsförändringar. Det kan ske under en kortare eller en längre period – beroende på företagets behov. Kunden styr helt enkelt själva hur länge och i vilken omfattning de önskar hyra en konsult. Därför är bemanning en flexibel lösning som snabbt kan täcka upp såväl kortsiktiga som långsiktiga kompetens- och personalbehov.

 

Vilka är de största fördelarna med bemanning?

Några av de stora fördelarna med bemanning är att det är kostnadseffektivt, flexibelt, tidsbesparande och tryggt. Genom att anlita ett bemanningsföretag kan du snabbt få rätt resurser på plats vid en plötslig vakans eller tillfällig arbetstopp. Ni betalar bara för den tid ni hyr konsulten och inte för sjukfrånvaro, semester eller andra typer av kostnader. Att ta in konsulter genom bemanning är även praktiskt när du är osäker på det långsiktiga personalbehovet och ändå snabbt behöver ta beslut om att minska eller utöka arbetsstyrkan. Med ett bemanningsföretag sparar du tid och får hjälp genom hela rekryteringsprocessen, även med det praktiska. Oavsett bransch får ditt företag medarbetare med en bred kompetens som för med sig nya perspektiv till din arbetsgrupp. Du har också möjlighet att prova på samarbetet med din nya kollega, innan du går vidare till en eventuell rekrytering.

Vad kostar bemanning?

Kostnaden för bemanning varierar beroende på tidsperiod, roll, bransch och specialistkompetens. För att bäst få en uppfattning av vad tjänster inom bemanning kostar kan du använda Lernias priskalkylator. Här kan du själv fylla i dina behov och få en prisuppskattning anpassad efter dina önskemål. När företag står inför ett plötsligt personalbehov, behöver hitta tillfälliga ersättare eller genomgår större förändringar som kräver kvalificerade medarbetare är ofta bemanning den mest kostnadseffektiva lösningen. Rekryteringsprocesser kräver tid och resurser och en felrekrytering kan bli mycket kostsam.

Vad kostar bemanning och rekrytering?

Gör din egen beräkning

Hur väljer jag rätt bemanningsföretag?

Att välja rätt bemanningsföretag kan kännas svårt, idag finns det många aktörer på marknaden och det är en god idé att avsätta en del tid åt research innan du väljer. En del bemanningsföretag är verksamma lokalt medan andra är rikstäckande, vissa är nischade inom specifika branscher och andra är inte det. Kontrollera alltid att den leverantör ni väljer har erfarenhet av att tillsätta den typ av profiler ni söker, att de har goda referenser och att du kan bocka av grundläggande krav som certifiering och kundnöjdhet.

Hur fungerar arbetsmiljöansvar vid bemanning? 

När du hyr in personal delar du som arbetsgivare och bemanningsföretaget på arbetsmiljöansvaret. Det innebär ett samarbete om ansvarsområden för att skapa en säker arbetsmiljö för medarbetarna. Här kan du läsa mer om arbetsmiljöansvar vid bemanning hos Arbetsmiljöverket

Vilka krav har jag rätt att ställa på min bemanningsleverantör?

Som uppdragsgivare ska du kunna kravställa din bemanningsleverantör. Vid ett bra samarbete mellan kund och bemanningsföretag har ni en öppen och transparent dialog redan från start där ni får presentera vad som är viktigt för er och vad ni förväntar av samarbetet. Oavsett omfattning eller tidsperiod bör ni alltid kunna ställa krav på:

  • Kommunikation
  • Expertis
  • Tillgänglighet


Bra kommunikation är avgörande för ett bra samarbete. Se därför till att jobba med ett bemanningsföretag som har en tät, öppen och regelbunden dialog och håller dig uppdaterad kontinuerligt. Du ska också kunna ställa krav på förståelse för er verksamhet och den bransch ni verkar inom, liksom att bemanningsföretaget följer de avtal och regler som finns. Det tredje området där du bör ställa krav på din leverantör är tillgänglighet. Konsultchefen ska vara tillgänglig per telefon och mejl för att underlätta arbetet. En närvarande konsultchef bör dessutom kunna vara tillgänglig på plats när det behövs, vilket gör det enklare att lösa eventuella arbetsrelaterade utmaningar kopplat till konsultrollen samt skapar ökad produktivitet för kund genom att bidra med lösningar på plats.

Kan ett bemanningsföretag bistå med kompetensutveckling?

Arbetsmarknaden skriker efter kompetens och många företag kämpar med att hitta kvalificerade medarbetare. Arbetsgivare behöver därför få bättre koll på färdigheter och kunskaper hos sina anställda, både för att kunna utveckla dessa samt för att kartlägga vilka kompetenser som saknas. Ett bemanningsföretag bör kunna hjälpa till med kompetensutveckling när det behövs, genom exempelvis utbildningar där utbildningarna är anpassade efter arbetsmarknadens behov. Via Lernia kan ni få hjälp med kompetenskarläggning av er personals erfarenheter och kunskaper. Här går vi tillsammans igenom vilka kompetenser som finns och tar fram en plan för vidareutbildningar och eventuella rekryteringsbehov för att kompetenssäkra er verksamhet på bästa sätt.

Läs mer om kompetenskartläggning via Lernia här

Stora checklistan vid val av bemanningsleverantör

Hämta guiden

Hur arbetar Lernia med bemanning?

Vi på Lernia arbetar utifrån tre fokusområden: Rätt konsulter, rätt ledarskap och rätt administration. Det betyder att vi lägger stor vikt vid att hitta och matcha medarbetare med arbetsgivare, men även att vi prioriterar våra konsulter, deras välmående och trivsel. Vi har lokala kontor runt om i landet vilket möjliggör för våra konsultchefer att vara närvarande ute hos våra kunder. En konsultchef ansvarar för konsulterna på plats och ska vara den person kunden kan vända sig till med frågor och eventuella problem. Bra ledarskap spelar därmed en avgörande roll när det gäller bemanning, både för konsulternas trivsel men även för att kunden ska känna sig trygg och säker. Rätt administration handlar om att vi på Lernia tar ett helhetsansvar över samarbetet, från inledande rekryteringsprocess tills den dag konsulterna är på plats och därefter genomgående under hela perioden som konsulterna arbetar ute hos vår kund.

 

Är ni i behov av bemanning? Läs mer och kontakta oss här!

Behöver du hjälp att hitta personal?

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och hjälper dig med bemanning och rekrytering på den nivå du behöver.

Läs mer om våra nyheter och trender