Skip to main content

När du tar in sommarvikarier – tänk på det här!

Under sommaren är det många företag som tar in sommarvikarier när de ordinarie medarbetarna går på semester. Hur säkerställer ni att extrapersonalen blir en del av er verksamhet och vad mer kan ni behöva tänka på för att sommaren ska flyta på så smidigt som möjligt? Här är tips både till dig som anställer sommarpersonal själv och till dig som tar hjälp av en bemanningsleverantör!

Sommaren är snart här och semesterperioden närmar sig. När ordinarie personal går på semester tar era sommarvikarier över deras arbetsuppgifter. Samarbetar ni med en bemanningsleverantör ser den leverantören till att ni får personal med rätt kompetens utifrån er kravspecifikation. En bemanningsleverantör säkerställer också att extrapersonalen är insatt i de rutiner, uppgifter och förväntningar som finns. Men vad behöver du som arbetsgivare eller bemanningskund tänka på för att sommaren ska flyta på smidigt som möjligt? Här är några tips till dig som tar in sommarvikarier under sommaren och vid andra tillfällen.

Inkludera era sommarvikarier i arbetsgruppen

Även om extrapersonalen är en tillfällig lösning under sommarmånaderna bör dessa personer bli inkluderade på samma sätt som befintliga medarbetare. Välbefinnande på arbetsplatsen ska omfatta alla. Genom att se till att er sommarpersonal trivs och blir en del av gemenskapen skapar ni bättre förutsättningar för denne att göra ett bra jobb.

  • Var gärna extra lyhörd i början och se till att chefer och arbetsledare är närvarande i övergångsperioden.
  • Förbered befintlig personal på när sommarvikarierna kommer och gör det möjligt för den nya personalen att bli en del av gruppen.
  • Var uppmärksam så att eventuella oklarheter snabbt kan redas ut.

Genom förberedelser och tillvägagångssätt som främjar extrapersonalens välmående skapar ni bättre förutsättningar för att dessa personer ska trivas hos er och nå sin fulla kapacitet

Tänk på vilka avtal och försäkringar som gäller

Anställer du själv din extrapersonal behöver du tänka på vilka anställningsformer du ska använda. Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) ska arbetsgivaren lämna skriftlig information om anställningsvillkoren senast en månad efter arbetarens första arbetsdag. Det gäller dock inte om anställningen är kortare än tre veckor. Extraarbete under sommaren kan utföras med bland annat semestervikariat, allmän visstidsanställning eller säsongsanställning som anställningsform. Finns det kollektivavtal så behöver du se vilka anställningsformer, löner och andra avtal och försäkringar som gäller enligt kollektivavtalet.

Tar du din extrapersonal via en bemanningsleverantör är det leverantören som sköter den här biten. Du får den personal du behöver under den period du behöver den och slipper tänka på under vilka former personen ska anställas.

Även om extrapersonalen är en tillfällig lösning under sommarmånaderna bör dessa personer bli inkluderade på samma sätt som befintliga medarbetare.

Uppmärksamma sommarvikarier på eventuella risker

När sommarpersonalen tar över finns det bedragare som ser sommarmånaderna som ett gyllene tillfälle att slå till. Det här är kriminella som vet att det är lättare att lura sommarvikarier. Det kan till exempel gälla extrapersonal för ekonomin som råkar ut för fakturabedragare, eller personal i kassor och kundtjänst. Var därför noga med att upplysa extrapersonalen om hur era säkerhetsrutiner ser ut och hur de ska agera om de misstänker att något inte står rätt till.

Vad händer om sommarvikarier behöver ersättas?

Om någon blir sjuk, skadar sig eller faktiskt inte gör sitt jobb tillräckligt bra kan ni behöva ersätta er extra personal. Detta är viktigt att ha i åtanke, särskilt om ni själv anställer era sommarvikarier. Tar du hjälp av en bemanningsleverantör kan du förlita dig på att bemanningsleverantören tar hand om eventuell frånvaro och ansvarar för att ny personal snabbt kommer på plats.

Avstämning när sommarvikarierna slutar

En exit-intervju är ett bra sätt att få feedback från personal som slutar. Det här sker vanligtvis bara om någon har arbetat inom organisationen i minst sex månader, men det finns anledning att göra en liknande avstämning med sommarpersonalen, till exempel för att se om det finns någonting i processerna med extrapersonal som kan förbättras eller göras tydligare inför nästa tillfälle ni behöver ta in hjälp. Det gör att ni hela tiden kan förbättra processen och få en smidigare övergång under semestertider och andra tillfällen då ni behöver bemanning.

Det är även ett bra tips för att fånga upp de sommarvikarier som trivs inom organisationen och som gör ett bra jobb. Det ger er en talangpool inför eventuella framtida rekryteringar.

Behöver ni extrapersonal?

Se våra bemanningstjänster

Varför ta hjälp av bemanningsleverantör med sommarbemanningen?

Det enklaste sättet att ta in rätt personal under sommaren och andra perioder då du behöver extrapersonal är att anlita en bemanningsleverantör. Då får du personal som har rätt kompetens utifrån din kravspecifikation. På Lernia ser vi till att de konsulter vi skickar ut är väl förberedda och att de snabbt kommer in i arbetet hos dig som kund. Vi säkerställer flexibilitet, kapacitet och produktivitet i hela leveransen så att du tryggt kan tänka på annat under sommaren när din ordinarie personal, och du, går på semester. Och misströsta inte om du ännu inte har hittat din sommarpersonal. Vi har massor av startklara konsulter som gärna jobbar under sommaren. Hör av dig så hjälper vi dig!

3 tips – så inkluderar du sommarvikarier i arbetsgruppen

  1. Var gärna extra lyhörd i början och se till att chefer och arbetsledare är närvarande i övergångsperioden.
  2. Förbered befintlig personal på när sommarvikarierna kommer och gör det möjligt för den nya personalen att bli en del av gruppen.
  3. Var uppmärksam så att eventuella oklarheter snabbt kan redas ut.

Behöver du hjälp att hitta personal?

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och hjälper dig med bemanning och rekrytering på den nivå du behöver.

Läs mer om våra nyheter och trender